กระจาดรูปไข่หูหิ้วยกดอก

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ไม้ไผ่

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านท่าแขก

ที่อยู่ 119 - ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110

056 423154, 08 1284 1994

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณประทุม คล้ายสุข

ที่อยู่ 119 - ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110

056 423154, 08 1284 1994

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านท่าแขก
119 หมู่ 1 บ้านท่าแขก ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110