แชมพูสระผมสมุนไพร

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- OPC ปี 2552 ระดับ 2 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

แชมพูสระผมสมุนไพร

ที่อยู่ 66 น้ำขาว 9 - ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140

075-689-321

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางวรรณา ชินวงศ์

ที่อยู่ 66 น้ำขาว 9 - ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140

075-689-321

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

แชมพูสระผมสมุนไพร
66 น้ำขาว หมู่ 9 เขาพนม ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140