กระเป๋าสตรีผักตบชวา

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ผักตบชวา

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่

ที่อยู่ 47 - ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170

056 431132, 08 9270 0343

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณเนือง ขำโท้

ที่อยู่ 47 - ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170

056 431132, 08 9270 0343

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 หมู่ 4 บ้านท่าอู่ ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170