กล่องใส่กระดาษทิชชูหกเหลี่ยม

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าฉนวน

ที่อยู่ 175/1 - ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110

056 434021, 056 434095, 08 6106 5709

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณสุนันทา วงศ์สิทธิพรรุ่ง

ที่อยู่ 175/1 - ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110

056 434021, 056 434095, 08 6106 5709

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าฉนวน
175/1 หมู่ 2 บ้านท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110