ผ้าบาติก

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ร้านอารีบาติกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยคุณนิรันดร์ เตอะสกุล หรือคุณกล้วย ซึ่งเป็นคนที่มีใจรักในงานด้านศิลปะทุกแขนง เช่นการฟ้อนรำการแต่งกายพื้นเมือง การประดิดประดอยโดย เฉพาะในเรื่องของการแต่งกายด้วยผ้าไทย และมีการศึกษารูปแบบของชุดพื้นเมืองของชาวยองในสมัยโบราณอย่างลึกซึ่ง จนเป็นที่แพร่หลายในจังหวัดลำพูน และได้รับฉายา “พญายอง” คุณนิรันดร์ เริ่มทำผ้าบาติกเป็นครั้งแรกและมีการถ่ายทอดความรู้สู่เครือญาติจนเกิดเป็นธุรกิจของครอบครัวสร้าง ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จนกระทั่งคุณนิรันดร์ได้เสียชีวิตลงในปี พ.ศ. 2540 คุณอารี เตอะสกุล ผู้เป็นน้องสาวจึงได้สานต่อเจตนารมณ์ และมีการพัฒนาลวดลายต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกระบวน การผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นรูปแบบต่าง ๆ มากมายจนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และทำการผลิตเรื่อยมาจนปัจจุบัน
การทำผ้าบาติก เป็นงานศิลปะหัตกรรมบนผืนผ้าที่ทำโดยอาศัยเทคนิกคือ การเขียน/พิมพ์เทียนลงบนผืนผ้าสีขาวลงสีให้เส้นเทียนกั้นไว้ไม่ให้สีเข้าหากัน โดยการวาดเขียนหรือพิมพ์ตามแบบพิมพ์ลวดลายที่สวยงามตามต้องการ ผ้าบาติกสามารถนำไปใช้ทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม ของใช้ต่าง ๆ ได้มากมายหลายชนิด เช่น ใช้ทำเสื้อผ้านุ่งห่ม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ กระเป๋า ฯลฯ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

2.เป็นธุรกิจครอบครัวมีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี
3.พนักงานได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวชน Otop
4.สถานที่กว้างขวางเหมาะสำหรับทำธุรกิจ
5.วัสดุอุปกรณ์ครบครันในการผลิตสินค้า
6.สถานที่ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าบาติกอยู่ใกล้บ้านสะดวกต่อการดูแล
7.มีบ่อบำบัดน้ำเสียที่ถูกสุขลักษณะ
8.เจ้าของกิจการมีมนุษยสัมพันธ์ดี
9.มีกลุ่มต่าง ๆ สนใจเข้ามาศึกษา ดูงาน เป็นประจำ
10.มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผ้าบาติกเป็นอย่างมาก
11. ผ้าบาติกซักไม่ตกสี
12. สีสันสวยงามหลากลายให้เลือก
13. ลวดลายส่วนใหญ่เรียนแบบธรรมชาติ
14. สีที่ใช้ย้อมผ้าไม่เป็นอันตรายต่อผิวผู้สวมใส่
15. กระบวนการในการผลิตใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต
16. เกิดการจ้างงานในหมู่บ้าน
17. เป็นกิจการของครอบครัวจึงผลิตด้วยความใส่ใจทุกขั้นตอน

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-มีการจ้างแรงงานคนที่อยู่ในหมู่บ้านทำให้มีรายได้
-สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนด้วยการมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
-ทำให้ชุมชน/หมู่บ้านเป็นที่รู้จักทั่วไป ด้วยการมีผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกที่มีคุณภาพและสร้างชื่อ เสียงให้กับหมู่บ้าน
-เป็นแหล่งเรียนรู้ / ศึกษาดูงานในงานศิลปะการย้อมผ้าบาติก

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1 ผ้ามัสลิน
2ผ้าแมมเบิร์ด
3สีย้อมผ้า
4 เกล็ดไข
5 เกลือ
6 พาราฟีน
7 Soda Ash
8 น้ำยากันสีตก
9 ด้าย
10 ถุงพลาสติก, ถุงหิ้ว
11 ฟืน
12 แบบพิมพ์ลายผ้า
1.13 กระทะต้ม
1.14 ถังย้อมสีผ้า

ขั้นตอนการผลิต

1 เครื่องจักรเย็บผ้า, อุตสาหกรรม
2 เครื่องตัดผ้า
3 จักรพ้ง
4 พัดลม
5 เครื่องซักผ้า (ใช้ปั่นหมาด)

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1. การทำผ้าบาติก เป็นงานศิลปะหัตกรรมที่ทำโดยอาศัยเทคนิคคือ การเขียน หรือการพิมพ์ลายของเทียน ลงสีให้เส้นเทียนกั้นกันไม่ให้เข้าหากัน โดยการเขียนหรือปั้ม/พิมพ์ลงบนผืนผ้าให้เป็นลวดลายที่สวยงามตามต้องการได้
2. การพิมพ์ / ปั้มลายของเทียนช่างพิมพ์ต้องมีความเที่ยงในการต่อลายและการใช้แบบ พิมพ์ลงจุ่มน้ำเทียน
3. การผสมสีในการย้อมผ้าพื้นและลายดอกเพื่อให้ได้ผืนผ้าที่มีสีสันสวยงาม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ช่างย้อมผ้าต้องรู้จักการเลือกโทนสี

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณอารี เตอะสกุล

ที่อยู่ 82 4 - ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน -

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณอารี เตอะสกุล

ที่อยู่ 82 4 - ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน -

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ร้านอารีบาติก เลขที่ 82 บ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน