น้ำพริกเผาแม่วารี

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

นางวารี ยิ้มใย ได้รับการถ่ายทอดสูตรการทำน้ำพริกต่าง ๆ มาจากยายและมารดา และเห็นว่าน้ำพริกเป็นอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมของคนไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ ประกอบกับในชุมชนยังไม่มีผู้ประกอบการผลิตน้ำพริกจำหน่าย หากนำสูตรน้ำพริกจากรุ่นยายมาผลิตเพื่อจำหน่ายคงจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ จึงตัดสินใจเริ่มดำเนินการผลิตน้ำพริกจำหน่าย
โดยผลิตน้ำพริกทั้งหมด ๕ สูตร ดังนี้
๑. น้ำพริกเผาป่า
๒. น้ำพริกเผาแมงดา
๓. น้ำพริกนรกแมงดา
๔. น้ำพริกนรกปลาย่าง
๕. น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ
ปัจจุบันยังได้ผลิตหน่อไม้ต้มใบหญ้านางจำหน่ายควบคู่ไปกับน้ำพริกด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับน้ำพริกทั้ง ๕ สูตร

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1 พริกแห้ง
2.2 หอมแดง - กระเทียม
2.3 กะปิ
2.4 เกลือ – น้ำปลา - น้ำตาล
2.5 มะขามเปียก
2.6 หม้อเบอร์ ๔๕ – ทัพพี
2.7 กระทะ – ตะหลิว
2.8 ตะแกรงย่าง
2.9 เตาถ่าน
2.10 มีด – เขียง
2.11 ตาชั่ง

ขั้นตอนการผลิต

2.2.1 จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้พร้อม
2.2.2 คั่วพริกแห้งให้กรอบ แล้วนำไปบดในเครื่องบดพริก
2.2.3 นำหอมแดงและกระเทียมที่ปลอกเปลือกแล้วไปคั่วจนหอมแล้วพักไว้ให้เย็น
2.2.4 ย่างกะปิให้สุก
2.2.5 นำหอมแดงและกระเทียมที่คั่วแล้วมาบดรวมกับกะปิที่สุกแล้ว
2.2.6 คั้นน้ำมะขามเปียก แล้วกรองใส่หม้อเบอร์ ๔๕ นำไปตั้งไฟจนเดือด แล้วใส่เครื่องปรุงรส (น้ำปลา น้ำตาล เกลือ) เมื่อเดือดได้ที่จึงพักไว้
๒.๒.๗ นำหอมแดงและกระเทียมที่บดรวมกับกะปิแล้วไปใส่เครื่องผสมน้ำพริก
๒.๒.๘ นำน้ำมะขามและพริกที่บดเตรียมไว้ ใส่รวมกับส่วนผสมในข้อ ๒.๒.๗ ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
๒.๒.๙ พักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปบรรจุใส่กล่องพร้อมจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การเลือกใช้วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ และใช้เตาถ่านในการคั่วพริก หอมแดง และกระเทียม ทำให้ได้น้ำพริกที่มีคุณภาพดี และมีความหอมชวนรับประทาน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางวารี ยิ้มใย

ที่อยู่ ๔๓/๑ ๔ - ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

0๘๙-๗๗๔๕๔๙๗

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางวารี ยิ้มใย

ที่อยู่ ๔๓/๑ ๔ - ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

0๘๙-๗๗๔๕๔๙๗

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 บ้านเลขที่ ๔๓/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
3.2.2 ตลาดวัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง