สุ่มไก่

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

บ้านครามหมู่ที่ 6 ตำบลหัวไผ่ เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเป็นอาหาร ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงที่โตเร็ว กินได้ทั้งเนื้อและไข่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ประชาชนจึงนิยมที่จะเลี้ยงไก่แทบทุกครัวเรือน เมื่อไก่มีจำนวนขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องออกไปคุ้ยเขี่ยหาอาหารเหยียบย่ำพืชผลทางการเกษตรในครัวเรือนที่ปลูกไว้รับประทาน นายสำอางค์ อธิลาภ ซึ่งเป็นปราชญ์ของหมู่บ้าน มีความชำนาญทางด้านจักสาน ได้สานสุ่มไก่ไว้สำหรับเป็นที่อยู่ของไก่เพื่อไม่ให้ไก่เข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตร
ในครั้งแรกสานไว้ใช้เอง ต่อมามีผู้สนใจที่จะเรียนรู้การสานสุ่มไก่เพื่อเป็นที่อยู่ของไก่ ได้สอนให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด และต่อมามีผู้มาซื้อที่บ้านเพราะมีคุณภาพ นายคนิด จิตตวิปูน ผู้ใหญ่บ้านคราม หมู่ที่ 6 เห็นว่าการสานสุ่มไก่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ อีกทั้งยังเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่คนในชุมชน ทำเป็นอาชีพรอง จึงได้รวมสมาชิก จัดตั้งกลุ่มจักสานสุ่มไก่ ม.6 หัวไผ่
ปัจจุบันสุ่มไก่ของกลุ่มเป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงไก่มากโดยเฉพาะผู้เลี้ยงไก่ชน จนไม่เพียงพอ ต่อการจำหน่าย เพราะทำจากวัตถุดินที่มีคุณภาพ มีความคงทน และสวยงาม

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

-มีรอยต่อในการสานไม่เกิน 2 แห่ง เพราะใช้ไม้ไผ่ที่มีลำต้นขนาดยาว 7 เมตร
-เลือกไม้ไผ่ที่มีลำต้นแก่ อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
-มีอายุการใช้งานได้นาน
-ผู้ผลิตเป็นผู้คัดเลือกต้นไผ่และตัดต้นไผ่ด้วยตนเองจากกอไผ่
-แข็งแรงทนทาน

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ใช้ฝีมือ และแรงงาน ได้จากคนในตำบลหัวไผ่ มีการถ่ายทอดการเรียนรู้สานสุ่มไก่ จากรุ่นสู่รุ่น สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชน จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติ พี่น้อง เอื้ออารีย์ต่อกัน สมาชิกกลุ่มได้รับการเรียนรู้จากหน่ายงานของรัฐ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1.1 มีดอีโต้
2.1.2 มีดจักตอก
2.1.3 มีดเหลา
2.1.4 เลื่อย
2.1.5 ผ้าพันปอกนิ้วมือ
2.1.6 เก้าอี้นั่งสำหรับนั่ง
2.1.7 ไม้ไผ่ลำยาวประมาณ 7 เมตร
2.1.8 แชลค

ขั้นตอนการผลิต

1. นำต้นไผ่มาผ่า และเหลาให้ได้ขนาดตามที่ต้องการสานสุ่มไก่
2. นำเส้นไม้ไผ่ที่เหลาไว้ไปแช่น้ำ 2 คืน เพื่อกันมอดและทำให้สานง่าย
3. สานสุ่มไก่ลวดลายขัด หรือลายตาเฉลว เหมือนลายชลอม
4. สานให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร
5. ทาแชลค

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1. ใช้ไม้ไผ่แก่ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. เลือกใช้แต่ผิวไม้ไผ่มาสานสุ่มไก่ เพื่อความทนทาน
3. ใช้ไม้ไผ่ที่มีขนาดยาว 7 เมตร เพื่อไม่ให้มีลอยต่อน้อยที่สุด
4. แช่น้ำเพื่อกันมอด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มจักสานสุ่มไก่ ม.6 หัวไผ่

ที่อยู่ 34/1 6 - ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

08-6811- 6409

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายคนิด จิตตวิปูน

ที่อยู่ 34/1 6 - ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

08-6811- 6409

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 ที่กลุ่มจักสานสุ่มไก่ ม.6 หัวไผ่ บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ 6 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
3.2.2 สถานที่ผลิต อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
3.2.4 จำหน่ายภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง