ดอกไม้ประดิษฐ์จาผ้าใยบัว

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เป็นการคิดค้นของคนในชุมชนโดยการรวมกลุ่มของผู้ว่างานในชุมชน เพื่อหารายได้เป็นรายได้เสริม เนื่องจากเวลาไม่ตรงกัน จึงต้องนำของที่ไม่ได้ทำมาทำในเวลาเดียวกัน จึงได้คิดรวมกลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับสี่ดาว ปี พ.ศ.2552 และระดับ สามดาว และได้รับมาตรฐาน มผช

ความสัมพันธ์กับชุมชน

๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน
๒. ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน/ชุมชน
๓. สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน
๔. คนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของและร่วมกันบริหารจัดการและรับผลประโยชน์ร่วมมกัน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ผ้าใยบัว ลวด ก้าน ท่อแบบ เกสร ฟลอร่าเทป กาว

ขั้นตอนการผลิต

มัดลวดให้เป็นวงกลม แล้วจัดลวดให้เป็นลักษณะกลีบดอก และใบ และหุ้มผ้าใยบัวตามลักษณะของสีที่เลียนแบบของจริง แล้วตัดให้เป็นกลีบดอก หลังจากนั้นประกอบกับดอกและกลีบใบ และประกอบเป็นช่อโดยใส่ก้านกับดอกและใส่ใบ แล้วพันด้วยฟลอร่าเทป หลังจากที่ได้เป็นดอกบัวแล้วก็จัดใส่แจกัน หรือเป็นช่อก็ได้ จัดให้เกิดความสวยงาม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ในการใช้ลวดให้เหมาะสม เช่นกลีบเล็ก ให้ใช้ลวดขนาดเล็กในการบิดลวดต้องให้เรียบร้อย เพื่อให้ก้านเรียบและสวยงาม ไม่เป็นปม การทำกลีบดอกและใบแลสีที่ใช้ควรให้มีสีอ่อนแก่ เพื่อให้มีสีอ่อนแก่ สีน้ำตาล ให้เป็นธรรมชาติ หรืออาจจะพิมพ์ด้วยการเพ็นท์สี

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มอาชีพทรัพย์กานดา

ที่อยู่ 60/48 3 - ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางวัฒนารมณ์ โตสกุล

ที่อยู่ 60/48 3 - ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. จำหน่ายที่กลุ่มอาชีพทรัพย์กานดา
2. ที่ศูนย์การค้าOTOP ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ร้านสหกรณ์OTOP
3. ที่ประเทศฮาวาย และประเทศอเมริการ
4.งานจังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่ และงานจำหน่าย OTOP