นำพริกแกงเผ็ด

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มอาชีพตำบลบางกระบือ เริ่มก่อตั้ง ปี 2545โดยการนำของ นางสุมาลี เพ็ชรวงษ์ ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มสตรีในตำบลบางกระบือ เพื่อต้องการให้สตรีในตำบลบางกระบือมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและได้ปรึกษากันว่าจะทำอาชีพอะไรดี สมาชิกมีความคิดว่าน่าจะทำน้ำพริกแกงเผ็ด เนื่องจากน้ำพริกแกงเผ็ดจัดเป็นเครื่องแกงที่นิยมใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยหลาย ๆ ชนิด วัตถุดิบก็หาได้ในชุมชน เป็นพืชผักสวนครัวที่ทุกครัวเรือนปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน ประกอบกับปัจจุบันประชาชนต้องไปประกอบอาชีพนอกบ้านทำให้ไม่มีเวลาในการทำอาหาร การทำน้ำพริกแกงเผ็ดจึงน่าจะขายได้ ปรากฏว่า พอทำออกมาแล้วขายดี ผู้ซื้อติดใจในรสชาดและทำขายมาจนถึงปัจจุบัน เงินทุนครั้งแรกได้มาจากการระดมทุนจากสมาชิก จำนวน 5 คน โดยการลงเป็นหุ้น ๆ ประมาณ 100 บาท และได้รับการสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ไม่ใช้สารกันบูด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สด ใหม่

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ความสัมพันธ์กับชุมชน
ใช้แรงงานในชุมชนทำการผลิต
ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
แหล่งเงินทุนในชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

หอมแดง จำนวน 1 กิโลกรัม
กระเทียม จำนวน 1.5 กิโลกรัม
ตะไคร้ จำนวน 1 กิโลกรม
ข่า จำนวน 1 กิโลกรัม
มะกรูด จำนวน 6 ขีด
พริกขี้หนูแห้ง จำนวน 1 กิโลกรัม
พริกใหญ่แห้ จำนวน 2 กิโลกรัม
กะปิ จำนวน 6 ขีด
เกลือ จำนวน 5 ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอนการผลิต

1) นำวัตถุดิบมาล้างทำความสะอาด และหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ
2) นำมะกรูดมาหั่นเฉพาะผิดและปั่นให้ละเอียด
3) นำวัตถุดิบทุอย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากันและนำไปปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียด เมื่อปั่นเสร็จแล้วก็คนน้ำพริกแกงให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง
4) นำน้ำพริกแกงบรรจุใส่ถุงและจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

วัตถุดิบต้องใหม่ ไม่มีเชื้อรา
กะปิต้องไม่เค็ม มีกลิ่นหอม
การทำความสะอาดวัตถุดิบต้องล้าง และผึ่งให้สะเด็ดน้ำ เพราะจำทำให้น้ำพริกแกงเผ็ด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มอาชีพตำบลบางกระบือ

ที่อยู่ ๖๘/๒ ๓ - ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

๐๘-๑๘๖๖-๗๔๙๖

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสุมาลี เพ็ชรวงษ์

ที่อยู่ ๖๘/๒ ๓ - ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

๐๘-๑๘๖๖-๗๔๙๖

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลบางกระบือ ในหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบลใกล้เคียง