ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ไข่เค็มเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง ซึ่งคนสมัยก่อนทำไข่เค็มเพื่อเก็บไว้บริโภคในยามที่ขาดแคลน หรือเพื่อยืดอายุการเก็บของไข่ที่เหลือจากการบริโภคสด และถือเป็นภูมิปัญญาที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาช้านาน ต่อมาไข่เค็มได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น มีความหลากหลาย ทั้งวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมมีคุณประโยชนที่หลากหลายมีรสชาติที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการค้ามีการไปจำหน่ายในรูปของไข่เค็มทั้งที่เป็นไข่เค็มสด และไข่เค็มที่ต้มแล้วสามารถนำไปบริโภคได้เลย หรืออาจนำไปทำเป็นไส้ขนมต่าง ๆเช่น ขนมเปี๊ยะ ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบ๊ะจ่าง ตลอดจนนำใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆ ได้อีกด้วยในเขตพื้นที่ตำบลเชียงรากใหญ่ผู้ริเริ่มดำเนินการดำเนินการรวมกลุ่มสตรีบ้านต้นโพธิ์ ทำไข่เค็มเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีประธานกลุ่ม คือ คุณรำพึง ยอดชมพู
มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้มีรายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และได้เห็นพี่ชาย นายประทีป คุ้มครอง และนางยุพินคุ้มครอง ได้ทำไข่เค็ม เพื่อไว้รับประทานในครัวเรือน และจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง ปรากฏเป็นที่ต้องการของตลาด จึงชักชวนสมาชิกร่วมหุ้นกันเพื่อดำเนินการผลิตไข่เค็ม จวบจนทุกวันนี้

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สมัยก่อนการทำไข่เค็มเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง ซึ่งจะใช้ไข่เป็ดทำส่วนใหญ่เป็นเป็ดที่เลี้ยงกันเอง จะทำโดย วิธีการดองน้ำเกลือ วิธีการก็คือนำเกลือเม็ดที่ใช้กันในสมัยก่อนมาต้มในน้ำให้เดือดจนกว่าเกลือจะละลายแล้วยกลงพักไว้ให้เย็น นำไข่เป็ดมาล้างน้ำให้สะอาด พักไว้ให้แห้ง นำไข่เป็ดมาเรียงในไหแล้วนำน้ำเกลือที่พักไว้จนเย็นแล้วมาใส่ในไห ปิดปากไหไว้ ประมาณ 15-20วันก็จะนำมาต้มให้สุก รับประทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้ เก็บไว้รับประทานภายในครัวเรือน

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1. มาตรฐานมผช.
2. มาตรฐานอย.
4. คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2553 ระดับ 4 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือแรงงานที่ใช้เป็นคนในชุมชนที่แท้จริง ถ่ายทอดภูมปัญญาจากคนรุ่นสู่รุ่น
จึงทำให้ คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้องรวมกลุ่มกันขึ้นและขายในชุมชน ตำบลเชียงรากใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างการผลิตไข่เค็มกลุ่มสามารถหาตลาดเพื่อวางสินค้าได้ง่ายนอกจากนั้นกลุ่มยังหาตลาดจากภายนอกพื้นที่ได้มากเพราะญาติ ๆ และเพื่อนบ้าน ที่อยู่นอกพื้นที่ได้อาศัยการบอกแบบปากต่อปากทำให้สินค้าเป็นที่แพร่หลายในชุมชนแบบสัมพันธ์ชุมชน
เกิดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เข้าชุมชน และชุมชนให้การสนับสนุนในการนำสินค้าออกจำหน่ายในงานต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในชุมชน นอกจากนี้กลุ่มสตรีบ้านโพธิ์ผลิตไข่เค็ม ยังมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน ดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านมีอาชีพเสริม
2. สนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆในชุมชน
3. กลุ่มมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆที่หมู่บ้านจัดให้มีขึ้น

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ไข่เป็ด
ถังสำหรับดองไข่พร้อมฝาปิด
เกลือ
หม้อ/กระทับ
น้ำ
เตาแก๊ส
ผ้าขางบาง
อุปกรณ์ทับไข่ขณะดองน้ำเกลือให้จม

ขั้นตอนการผลิต

1. เตรียมไข่เป็ด คัดไข่ที่สดและใบใหญ่ๆ

2. เมื่อคัดไข่แล้ว นำมาล้างให้สะอาด 2 ครั้ง


3. นำไข่เป็ดที่ล้างทำความสะอาดแล้ว ไปพึ่งลมให้แห้ง
4. ต้มน้ำเกลือให้เดือดด้วยสัดส่วน สูตรเกลือ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 3 กิโลกรัม
แล้วตักฟองออก
5. ทิ้งน้ำเกลือไว้ให้เย็น แล้วใช้ผ้าขาวบางกรองน้ำเกลือ
6. นำไข่ที่ล้างสะอาดแล้ว มาใส่ถังดองพร้อมกับน้ำเกลือให้ไข่เหนือน้ำเกลือขึ้นมา
ประมาณหนึ่งเซ็นติเมตร แสดงว่าความเค็มของน้ำเกลือได้ที่พอดี
7. นำพลาสติกมาปิดแล้วนำฝาถังมาปิดทับอีกที
8. ถ้าต้องการจะกินเป็นไข่ดาว ดองไข่ทิ้งไว้ประมาณ 8 วัน แล้วนำออกมาทอด
9. ดองไข่ทิ้งไว้ 15 วัน แล้วนำไข่มาต้มด้วยน้ำเปล่า 1 ชั่วโมง
10. เสร็จแล้วทิ้งให้ไข่เย็น นำมาบรรจุภาชนะที่เตรียมไว้
11. นำออกจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

- ไข่เค็มบ้านต้นโพธิ์ เป็นวิธีการถนอมอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 2 เดือนมีคุณค่าทางโภชนาการคือเกลือไอโอดีน วัตถุดิบที่ใช้ไข่เป็ดมีขนาดฟองใหญ่เกรด A ผ่านการคัดไข่ด้วยมือทุกใบ ไข่เค็มกลุ่มสตรีบ้านต้นโพธิ์ไข่แดงสีแดงจัดน่ารับประทานไข่ขาวไม่เค็ม รดชาติดีเหมาะแก่การบริโภคกับข้าว และทานเล่น
- กลุ่มจะมีการควบคุมการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่เหมือนเดิม และจะรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านต้นโพธิ์

ที่อยู่ 7 4 - ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

081-8087-047

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางรำพึง ยอดชมพู

ที่อยู่ 7 4 - ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

081-8087-047

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

จำหน่ายตามงานแสดงสินค้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ตามสถานที่ต่างๆ เช่น งานจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเคลื่อนที่ ตลาดภายในและนอกชุมชน และ ณ ที่ทำการกลุ่ม ตามลูกค้าสั่ง
- วางจำหน่ายตามร้านค้าภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ และจังหวัดปทุมธานี