ขนมลำดวนชาววัง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ขนมไทยมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือมีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบวิธีการทำ ที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานที่ประณีตบรรจงของขนมแต่ละชนิด ซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้น
ขนมลำดวนชาววัง หรือ ขนมดอกลำดวน ได้ชื่อมาจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นเป็นดอกไม้ไทยในวรรณคดีที่คนไทยได้นำลักษณะเด่นของดอกไม้มาดัดแปลงเป็นขนมไทย
ปัจจุบันทางร้านริน ขนมไทย ได้พัฒนารสชาติให้หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคนอกจากรสชาติดั้งเดิมของลำดวนชาววังแล้วยังมีรสชาเขียวที่หอมอร่อยแลรสงาดำที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

คัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน เมื่อรับประทานไม่ต้องเคี้ยวเพราะเนื้อขนมจะละลายในปากเอง
มีรูปทรงที่ไม่เหมือนใครเป็นลักษณะดอกไม้ที่ยังเป็นดอกตูม

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๑. มผช. ๑/
๒. OTOP คัดสรร ๔ ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มแม่บ้านจากที่ต่างๆ เกิดอาชีพและรายได้ให้กับ แม่บ้านที่ว่างงานในชุมชนหรือมีบ้านเรือนอยู่ใกล้กัน มีการดูแลกันอย่างญาติมิตรพี่น้อง สร้างกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ภายในกลุ่ม ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลรักษาท้องถิ่นของตนเอง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มแม่บ้านจากที่ต่างๆ เกิดอาชีพและรายได้ให้กับ แม่บ้านที่ว่างงานในชุมชนหรือมีบ้านเรือนอยู่ใกล้กัน มีการดูแลกันอย่างญาติมิตรพี่น้อง สร้างกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ภายในกลุ่ม ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลรักษาท้องถิ่นของตนเอง

ขั้นตอนการผลิต

๑. นำแป้งมาร่อนในกะละมังแล้วเติมเกลือ จากนั้นให้ร่อนซ้ำอีกครั้ง
๒. ชั่งน้ำมันแล้วเทลงในแป้งที่ร่อนแล้วคลุกให้เข้ากันแล้วนำไปอบควันเทียน
๓. นำแป้งที่ผสมไว้แล้วมาแบ่งเป็น เม็ดแล้วปั้นให้กลมเรียงใสถาด ใช้มีดผ่าตรงกลางให้เป็นกลีบปั้นเกสรอันเล็กใส่ตรงกลาง นำอบในเตาให้สุก
๔. พักให้เย็นเรียงใส่กะละมังอบด้วยควันเทียน บรรจุลงกล่องติดวันหมดอายุ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

วัตถุดิบต้องผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ในกระบวนการผลิตขั้นตอนการนวดแป้งต้องทำอย่างพิถีพิถันเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่รสชาติอร่อยรูปร่างสวยงาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา ริน ขนมไทย

ที่อยู่ ๑๕/๒ 3 - - ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๐๓๘-๕๑๒-๕๓๒, ๐๓๘-๕๑๗-๗๗๗

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางวรพรรณี น้อยใจบุญ

ที่อยู่ ๑๕/๒ 3 - - ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๐๓๘-๕๑๒-๕๓๒, ๐๓๘-๕๑๗-๗๗๗

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา ริน ขนมไทย
บ้านเลขที่ ๑๕/๒ หมู่ ๓ ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐