บรรจุภัณฑ์งานไม้ไผ่กระแตบตกแต่งเมล็ดพันธุ์พืช

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การทำบรรจุภัณฑ์กระแตบแต่งด้วยเมล็ดพันธุ์พืช ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เริ่มแรกการทำกิจการภายในครอบครัวเพื่อเตรียมไว้ให้บุคคลที่เคารพในช่วงวันสำคัญและวันขึ้นปีใหม่รูปแบบที่ทำ เป็นการนำกล่องสานไม้ไผ่ มาตกแตกแต่งในรูปแบบ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๑ . ม ผ ช. ๔๐/ ๒๕๔๖
๒. OTOP คัดสรร ๓ ดาว ปี ๒๕๔๓

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง และมีการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑. ผลิตภัณฑ์จักสานที่ไม่ได้ย้อมสี
๒. สีที่ใช้ย้อมตอกไม้ไผ่
๓. ริบบิ้นผ้าขนาดต่าง ๆ
๔. ผ้าเทปแต่ละรูปแบบ
๕. ดอกไม้ที่ใช้ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์
๖. ไม้ไผ่ ตอก
๗. อุปกรณ์สำคัญในการผลิต

ขั้นตอนการผลิต

1.นำตอกไม้ไผ่มาสานเป็นรูปทรงผลิตภัณฑ์แต่ละรูปแบบ
2.นำผลิตภัณฑ์ที่สานเสร็จแล้วแช่น้ำเพื่อล้างไขมันออก 1 คืน
3.ล้างผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำสะอาด 1 ครั้ง
4.นำไปย้อมสี
5.นำไปผึ่งให้แห้งที่ลดพัดผ่าน
6.เคลือบด้วยสเปรย์เคลือบสี
7.นำมาตกแต่งให้สวยงาม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม้ไผ่ตอกที่ใช้ต้องมีเส้นที่สวยงาม การย้อมสีจะต้องย้อมที่ละชิ้นเพื่อให้ได้สีที่เสม่ำเสมอ เมื่อย้อมสีเสร็จแล้ว ผึ่งลมไม่ให้โดนแดด วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันและเรียบร้อยทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นออกมาสวยงาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มบ้านศิลป์

ที่อยู่ 168/309 3 - - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

081-9454194 038 - 715671

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางชื่นชม ศุภพิชญ์นาม

ที่อยู่ 168/309 3 - - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

081-9454194 038 - 715671

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มบ้านศิลป์
บ้านเลขที่ 168 / 309 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 081/ 9454194 038-715671
2. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี
3. E-mail : benyatip_s@hotmail.com