เกลือขมิ้นขัดผิว

หมวด : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมอำเภอพนัสนิคมในปี 2546 แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 20 ตำบล รวม 206 หมู่บ้าน ยุบรวมไปอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 1 ตำบล รวม 21 หมู่บ้านและได้ยุบเลิกไปโดยไม่มีการปกครองเป็นระบบหมู่บ้านอีกแล้ว นอกนั้นอยู่ในความดูแลของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริการส่วนตำบล 19 ตำบล รวม 185 หมู่บ้าน ตำบลสระสี่เหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน
1. บ้านใน 2. บ้านนอก 3. บ้านหินดาด 4. บ้านเนินแพง
5. บ้านหนองขวาง 6. บ้านตม 7. บ้านไร่ 8. บ้านไร่ใน
9. บ้านโคก 10. บ้านในบน 11.บ้านเขาดินวังตาสี
การจัดตั้งกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจาก ต้องการให้สมาชิกกลุ่มได้มีรายได้เพิ่มขึ้น รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักการดูแลสุขภาพแบบหวนคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมสูงหรือที่รู้จักกันว่า

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

1.3 มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ม.ผ.ช

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การผลิตสินค้าแต่ละตัวเน้นคุณภาพและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น วัตถุดิบจะเลือกสรรจากชุมชนก่อนที่มีการสั่งจากด้านนอก ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เพราะดูแลตั้งแต่การปลูก ปราศจากสารเคมีตกค้าง เพราะไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และเป็นสมุนไพรแท้ 100% จะไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่น และทำให้ในชุมชนหันมาใส่ใจกับสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรพร้อมกับการให้ความรู้ในด้านสมุนไพรและการแปรรูปสมุนชนิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- เกลือ
- ขมิ้นชัน
- หม้อดิน
- ตราชั่ง
- เครื่องปั่น
- โถแก้วสำหรับผสม
- ไม้พาย ช้อนไม้
- ถุงมือ
- หมวก
- ผ้ากันเปื้อน
- มีดสำหรับหั่นสมุนไพร
- ขวดบรรจุ

ขั้นตอนการผลิต

1. นำเกลือสีขาว ๆ มาสตุในหม้อดิน(ทำให้สุก) 2. นำมาผึงให้หายร้อนจะแตกตัวเป็นผงดังแป้ง

3. - นำสมุนไพรที่ต้องการนำมาล้างให้สะอาด ผึงลมให้สะเด็ดน้ำ
- นำมาหั่นชิ้นบางๆ แตกแดดหรือนำมาอบให้แห้งและฆ่าเชื้อ
- นำมาบดให้ละเอียดดังแป้ง
4. นำมาคลุกให้เข้ากันในอัตราส่วน เกลือ 90% สมุนไพร 10%
5. นำบรรจุ ติดสติกเกอร์ ออกจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ทำจากธรรมชาติ 100% นำเกลือมาสตุโดยการใช้วิธีแบบโบราณ สมุนไพรดูแลตั้งแต่การปลูกไม่ใส่ยาฆ่าแมลง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (บ้านตม)

ที่อยู่ ๔๖/๕ ๖ - - ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี -

๐๘๙-๑๒๐๕๘๙๗

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายส่อย แทบทาม

ที่อยู่ ๔๖/๕ ๖ - - ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี -

๐๘๙-๑๒๐๕๘๙๗

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ผู้ประกอบการ : กลุ่ม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (บ้านตม)
สถานที่ผลิต : ๔๖/๕ หมู่ ๖ บ้านตม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ประธานกลุ่ม : นายส่อย แทบทาม
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๑๒๐๕๘๙๗
แผนการบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์กร


ประธานกลุ่ม
ส่อย แทบทาม

รองประธาน
มานะ ก้อนทองเส้นทางคมนาคม :
รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งเอกมัย ถึง สถานีขนส่งอำเภอพนัสนิคม จากอำเภอพนัสนิคมโดยรถยนต์รับจ้างจากอำเภอพนัสนิคม ถึง สถานที่ประกอบการ บ้านเลขที่ ๔๖/๕ หมู่ที่ ๖ บ้านตม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 19 กิโลเมตร
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ด้านสถานที่จัดจำหน่าย ทางกลุ่มเลือกสถานที่จัดทำแผนการตลาด 2 แห่ง คือ หน่วยงานทหารเรือในพื้นที่สัตหีบ และห้างโลตัส สาขาอมตะนคร เนื่องจากเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าที่อยู่ในแหล่งชุมชน และมีฐานลูกค้ามาก
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายจะเน้นการออกบูท เพื่อการจัดจำหน่ายสินค้า โดยจะมีการออกบูทตามหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐ และเอก เช่น งานของพัฒนาชุมชนตามจังหวัดต่างๆ งานตามมหาวิทยาลัย เช่น งานมนุษย์ -สังคม ที่มหาวิทยาลัยบูรพา งานปั่นจักรยานที่อำเภอบ้านบึง ตามห้างสรรพสินค้า โดยจะนำสินค้าของกลุ่มเข้าไปจำหน่าย และทำการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างยอดขายเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของกลุ่มไปยังร้านสปา ร้านนวด ร้านเสริมสวยต่าง เว็บไซด์ อีกทางหนึ่งเพื่อสร้างยอดขายของกลุ่มให้สูงขึ้น