ข้าวหลามแม่ไข่

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-ข้าวหลามแม่ไข่ทูลเกล้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จุดเริ่มต้นมาจาการทำรับประทานเองในครอบครัว เมื่อประมาณ ๖๑ ปี มาแล้ว แต่เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้รับประทานจึงมีการจัดจำหน่าย ที่มาของชื่อ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๑ . ม ผ ช. ๐๗๐๙๑-๒๓ / ๗๕๖
๒. OTOP คัดสรร ๕ ดาว ปี ๒๕๔๓

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง และมีการสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑.ไม้ไผ่
๒. ข้าวเหนียวขาว / ข้าวเหนียวดำ
๓. มะพร้าว
๔. เผือก/ เม็ดบัว / แปะก๋วย/ ถัวดำ/มะพร้าวอ่อน
๕. น้ำตาลทราย
๖. เกลือ
๗. ใบตอง

ขั้นตอนการผลิต

เตรียมส่วนผสมในการทำข้าวหลาม ได้แก่ ข้าเหนียวดำ ข้าวเหนียวขาว น้ำกะทิ น้ำตาลทราย เกลือ เผือก ถัวดำ และกระบอกไม้ไผ่
วิธีการ
1.แช่ข้าวเหนียวขาว / ดำ ทิ้งไว้ 1 คืน
2.ล้างข้าวเหนียวให้สะอาด วางให้สะเด็ดน้ำ
3.นำถัวดำ / เผือก คลุกกับข้าเหนียว
4.นำข้าวเหนียวกรอกใส่กระบอกไม้ไผ่ ประมาณ 2 นิ้ว
5.นำน้ำกะทิผสมเกลือแล้ว กรอกกระบอกไม้ไผ่
6นำข้าวหลามตามข้อ 6 เข้าตู้อบ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดทุกขั้นตอนการนำสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาเป็นส่วนผสมในข้าวหลาม และ มีรสชาติที่ถูกปากของลูกค้า
ไม่มีส่วนผสมของสารกันบูด ผลิตวันต่อวันหากรับประทานไม่หมดสามารถเก็บไว้ได้ถึง 3 วัน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสิริกัญญา งามจันทราทิพท์

ที่อยู่ 357/1 - - - ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

086-65128498

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสิริกัญญา งามจันทราทิพท์

ที่อยู่ 357/1 - - - ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

086-65128498

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ตลาดหนองมน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี