แค็ปหมูไร้มันแม่สอางค์ทิพย์

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีนางธิติมา ศิริตันหยง เจ้าของผลิตภัณฑ์แค็ปหมูไร้มันแม่สอางค์ทิพย์ ประกอบอาชีพรับจ้างในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน จังหวัดชลบุรี แต่เมื่อประมาณปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้บริษัทต่างๆ เริ่มลดการจ้างงานลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้นางธิติมา ศิริตันหยง เริ่มคิดหาอาชีพอื่นที่มั่นคงสำหรับอนาคตหากต้องถูกปลดจากการเป็นพนักงานของบริษัท
ปี พ.ศ.2542 นางธิติมา ศิริตันหยง ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท เนื่องจากรายได้ในการทำงานเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่เพียงต่อการดำเนินชีวิต แต่ก่อนที่จะลาออกจากบริษัทนางธิติมา และเพื่อนๆในบริษัท ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างทางได้สังเกตเห็นร้านขายของฝากมากมาย ส่วนมากสินค้าที่นักท่องเที่ยวสนใจซื้อคือ น้ำพริกหนุ่มและแค็ปหมู แต่เมื่อนำขึ้นมาเก็บบนรถโดยสารกลับทำให้เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บอย่างมาก จึงมีความคิดว่าหากมีแค็ปหมูและน้ำพริกหนุ่มที่จังหวัดชลบุรี คงจะสะดวกในการจับจ่ายมากกว่านี้ และคงจะมีช่องทางการจำหน่ายมากกว่า เพราะจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว เมื่อกลับจากการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จึงเริ่มศึกษาวิธีการผลิตแค็ปหมูและน้ำพริกหนุ่ม โดยวิธีการลองผิด ลองถูกอยู่หลายครั้ง จนได้รสชาดเป็นที่น่าพอใจจึงเริ่มนำออกจำหน่ายในชุมชน โดยได้ใช้ชื่อมารดาในการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ คือ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๑ ใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขที่ 013/2553
๒. อย เลขที่ 20-2-12047-2-0002
๓. OTOP คัดสรร 5 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

แค็ปหมูแม่สอางค์ทิพย์ ได้มีส่วนช่วยในด้านการกระจายรายได้แก่คนในชุมชนอย่างแท้จริง เพราะแรงงานที่ใช้ในการผลิตแค็ปหมูนั้นก็คือคนในชุมชน ซึ่งนอกจากการประกอบอาชีพหลักแล้ว คนในชุมชนยังมีอาชีพเสริมในการผลิตและขายแค็ปหมูอีกด้วย จึงทำให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑. หนังหมู
๒. กระเทียม
๓. พริกไทย
๔. ซีอิ๊วขาว
๕. เกลือ
๖. โมโนโซเดียมกลูตาเมต
๗. น้ำมันพืช

ขั้นตอนการผลิต

- ล้างหนังหมูให้สะอาด จากนั้นนำหนังหมูไปต้มจนสุก แล้วนำขึ้นผึ่งให้น้ำแห้งสนิท
- จากนั้นทำการขูดไขมันและขนหมูออกให้หมด
- นำหนังหมูมาหั่นเป็นเส้นๆ เสร็จแล้วผสมเครื่องปรุงรสด้วยอัตราส่วนที่พอเหมาะ
- จากนั้นนำเส้นหมูไปตากแดดให้แห้งสนิท (เก็บใส่ถังปิดฝาไว้พร้อมที่จะนำมาทอด)
- ตั้งกระทะน้ำมันจนร้อน จึงนำเส้นหมูลงทอด พอเส้นหมูพองแล้วก็ตักขึ้นผึ่งบนตะแกรงซับมัน
- บรรจุใส่ถุงพร้อมบริโภคและจำหน่าย
การทอดแค็ปหมูให้รสได้รสชาติที่ดีนั้น ควรใช้น้ำมันในการทอดที่ใหม่เสมอ เพราะน้ำมันเก่าจะทำให้ แค็ปหมูมีกลิ่นหืน และรสชาติเปลี่ยนได้

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้ในการทำนั้น ต้องสด และใหม่อยู่เสมอ หนังหมูที่นำมาใช้ต้องมีความสดและใหม่ ไม่มีกลิ่นเหม็น และน้ำมันที่ใช้ในการทอดนั้น ต้องใช้น้ำมันที่ใหม่ หรือหากจะนำมาใช้ซ้ำก็ไม่ควรเกินสองถึงสามครั้ง
การทอดแค็ปหมูนั้น ควรทอดตามปริมาณในการบริโภคและจำหน่ายต่อครั้ง เพื่อไม่ให้เ ก็บแค็ปหมูที่ทอดไว้นานจนเกินไป ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการขึ้นราและเน่าเสียได้

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางธิติมา ศิริตันหยง

ที่อยู่ 332 4 - - ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

086-707-8861

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางธิติมา ศิริตันหยง

ที่อยู่ 332 4 - - ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

086-707-8861

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ที่ทำการกลุ่มฯ เลขที่ 332 หมูที่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทร. 086-707-8861
2.ศูนย์เศรษฐกิจครบวงจรอำเภอหนองใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่.
โทร. 038-219-475
3. ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี
โทร. 038-284-349
4. ตลาดนัดในเขตจังหวัดชลบุรี
5.สถานที่ที่ส่วนราชการจัดงาน