กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง (กอบกูล แย้มงาม)

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมนั้นเกษตรกรปลูกกล้วยเล็บมือนางเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน เพิ่งมีการส่งเสริมกันอย่างจริงจังภายหลังเกิดเหตุพายุเกย์ในปีพ.ศ. 2532 เนื่องจากให้ผลผลิตที่รวดเร็ว ปลูกไว้ไม่นานก็ขายได้ หลังจากนั้นก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และนิยมรับประทานกันมาจนถึงปัจจุบัน
กล้วยเล็บมือนางจะแปลกว่ากล้วยชนิดอื่น คือเป็นกล้วยที่ปลูกโดดเดี่ยวไม่ได้ ต้องปลูกพืชชนิดอื่นขึ้นมาแซม ชาวบ้านบอกว่าเป็นกล้วยขี้เหงา ซึ่งจริงๆแล้วกล้วยชนิดนี้ไม่ชอบแดดจัด จำเป็นต้องอาศัยร่มเงาจากไม้ชนิดอื่น จึงจะเจริญเติบโตเต็มที่และให้ผลผลิตดี
กล้วยเล็บมือนางของจังหวัดชุมพรเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง จากการบอกเล่าของผู้บริโภคว่ากล้วยเล็บมือนางของจังหวัดชุมพร มีรสชาติหอม หวาน อร่อยกว่ากล้วยเล็บมือนางที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เนื่องจากด้วยพันธุ์กล้วย ด้วยสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และจากการที่เกษตรกรจำนวนมากนิยมปลูกกล้วยเล็บมือนาง ผลผลิตล้นตลาด จึงนำกล้วยเล็บมือนางมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น กล้วยเล็บมือนางอบ กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบคาราเมล กล้วยเล็บมือนางอบกรอบ กล้วยเล็บมือนางอบกวน กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบช๊อคโกแล็ต ฯลฯ ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดมา เหมาะที่จะเป็นของฝากและของกินเล่น
ร้านกอบกูล ตั้งอยู่ที่ 348/5 หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเน้นการแปรรูป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- คัดสรร OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2553
- ชนะเลิสการประกวดร้านจำหน่ายกล้วยเล็บมือนางงานพ่อตาหินช้าง ปี 2550
- อย.
- มผช.
- ใบรับรองจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ มจก.

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-ใช้วัตถุดิบและแรงงานในการผลิตจากชุมชนทั้งหมด
-ร่วมกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน
-มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มผู้ขายกล้วยเล็บมือนางบริเวณศาลพ่อตาหินช้าง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- กล้วยเล็บมือนาง
- ตู้อบ
- แผงสำหรับอบกล้วย

ขั้นตอนการผลิต

1. บ่มกล้วยดิบที่แก่จัด ใช้เวลา 4 วัน 4 คืน
2. นำกล้วยสุกงอมจัดได้ที่ มาปอกเปลือกตัดหัวตัดท้ายเอาเส้นใยออก
3. นำกล้วยปอกเปลือกแล้ว มาใส่กาละมัง ร่อนกระแทกเพื่อให้กล้วยมีน้ำหวานออกมา
ใส่แผงสำหรับอบกล้วยหรือ ตะแกรง
4. นำกล้วยที่กระแทกแล้วเข้าตู้อบลมร้อน ใช้อุณหภูมิ 50-60 องศา ใช้เวลา 3- 4 ชั่วโมง
5. นำกล้วยออกจากตู้อบ มาจัดเรียงใส่แผงสำหรับอบกล้วยหรือตะแกรงให้สวยงาม
6. นำกล้วยที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้วเข้าตู้อบลมร้อนใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง
7. ทำการสลับแผงกล้วยอบเพื่อให้ได้รับความร้อนทั่วทั้งแผงที่อบ
8. ใช้เวลาในการอบอีก ประมาณ 10 ชั่วโมง
9. เก็บกล้วยอบที่แห้งดีแล้วใส่ภาชนะ
10. บรรจุกล้วยอบในบรรจุภันฑ์ ให้ได้น้ำหนักตามกำหนด ปิดผนึก ติดฉลากเพื่อส่งจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ขึ้นอยู่กับการเลือกวัตถุดิบคือกล้วยต้องแก่จัด จึงจะให้คุณภาพดี
โดยมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้
- ตัดลูกจากปลายหวีมาปาดดูให้มีสีเหลืองเข้ม ถ้ายังเหลืองเรื่อๆหรือขาว แสดงว่ากล้วยยังไม่แก่จัด
- สังเกตจากเล็บ (อยู่ส่วนปลายของลูกในแต่ละหวี) ถ้าเล็บดำแห้งใช้ได้ หากยังสดเขียวใช้ไม่ได้

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางกอบกูล แย้มงาม

ที่อยู่ 348/5 6 - - ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร -

081-3268352

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางกอบกูล แย้มงาม

ที่อยู่ 348/5 6 - - ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร -

081-3268352

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

แหล่งตลาดที่สำคัญ คือลานค้าชุมชนพ่อตาหินช้าง ซึ่งมีร้านค้าเป็นระยะทาง
ยาวประมาณ 1,500 เมตร ตรงบริเวณศาลเจ้าพ่อตาหินช้าง ริมถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย อำเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร สินค้าขึ้นชื่อได้แก่ กล้วยเล็บมือนาง มีทั้งหวีดิบ - สุก - แปรรูป นอกจากนี้ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลอื่นๆให้เลือกซื้อ กล้วยเล็บมือนางจัดเป็นสินค้าOTOP ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร ที่น่าลิ้มลอง และเป็นของฝากติดไม้ติดมือของนักท่องเที่ยว
และส่งจำหน่ายไปยังร้านค้าในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และห้างเทสโก้โลตัสหลายสาขา