การจักสานเครื่องประดับตกแต่ง

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ในอดีต ปู่ ย่า ตา ยายมีอาชีพเกตรกรรม มีการดำเนินชีวิตแบบดั่งเดิมคือการทำนา ทำไร่ ประมงน้ำจืดอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเพื่อดำรงชีวิตมีการนำสิ่งรอบๆตัวนี้มาทำให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทำมาหากิน เครื่องเรือน เครื่องครัวล้วนทำจากสองมือและสมองของบรรพบุรุษที่สังสมกันมาไม่มีซื้อ ขายแบบในปัจจุบัน จึงมี การทอ การปั้น การจักสาน มาใช้ในครัวเรือนหรือเก็บของต่างๆ เช่น ตะกร้า กระบุง กระชุ เสื่อรำแพน มาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่มีฝีมือทางด้านจักสานอย่างละเอียดสวยงาม ที่ถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญามาถึงปัจจุบัน
จุดเริ่มต้นของกลุ่มจักสานงิ้วราย เริ่มจากการมีความต้องการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวโดยไม่ต้องการเดินทางออกจากพื้นที่ไปทำงานนอกชุมชน จึงมีการรวมตัวและขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดฯและพัฒนาชุมชนมาสนับสนุนสอนการทำกระเช้าผลไม้ โดยเริ่มจากปีพ.ศ.๒๕๔๘ หลังจากฝึกฝีมือแล้วมีการรับงานมาทำที่กลุ่ม ก็ประสบปัญหาการขาดทุนเพราะไม่มีความชำนาญ จึงเกิดความผิดพลาดและมีหนี้สินมากมาย จึงเกิดจุดผลิกผันที่เห็นกองวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่กองไว้เป็นหนี้สิน จึงได้ทดลองทำเก้าอี้สานจากผักตบชวา และส่งเข้าประกวด ในนามบุคคลเพราะยังไม่ได้จดใบรับรองกลุ่มและขอมาตรฐานชุมชน ทำให้ได้รับการคัดสรรอยู่ในระดับ ๕ ดาว จึงเกิดกำลังใจที่จะผลิตต่อไป
ในปีพ.ศ.๒๕๔๘ จึงจัดตั้งกลุ่มจักสานงิ้วรายขึ้น โดยตั้งที่บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๘ ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ทางกลุ่มได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก จึงได้ดำเนินการต่อไป โดยนำเอาการจักสาน ผสมผสานเข้ากับความทันสมัย ทำให้เกิดความโดดเด่น โดยวัสดุหาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่น ผักตบชวา ที่มีอยู่มากมายในแม่น้ำลำคลอง ที่เป็นวัชพืชในปัจจุบัน มีปัญหาในน้ำเราจึงนำมาเพื่อสร้างมูลค่า พร้อมกำจัดวัชพีช สร้างความสะอาดในลำน้ำด้วย
จากการพัฒนาจากวัฒนธรรมดั่งเดิมมาเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ มีรูปแบบที่หลากหลาย จากเครื่องใช้ในครัวเรือนสู่ความเป็นสากลมากขึ้น ใช้ประดับตกแต่ง ใช้เป็นของขวัญของฝากตลอดจนสื่อถึงรสนิยม

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

กลุ่มจักสานนี้เกิดขึ้นในชุมชน สมาชิกทุกคนก็จะมาจากคนในชุมชนดังนั้นการที่จะทำสิ่งใดก็จะใกล้ชิดกับชุมชนตลอดเวลา สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติ เป็นพี่น้อง เป็นคนรู้จักกัน มักคุ้นกันเป็นส่วนใหญ่ หากมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นในชุมชน สมาชิกกลุ่มก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชุมชนด้วย เช่น การพัฒนาถนนหนทาง ช่วยกันถ่ายทอดภูมิความรู้ต่างๆ ช่วยกันถากถาง ต้นไม้ที่เป็นส่วนรวม งานบุญต่างๆ ตลอดจนการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ งานทุกอย่างจะมีส่วนร่วมของสมาชิกของชุมชนเสมอ
ด้านศาสนา
การส่งเสริมด้านกีฬา
ด้านสาธารณะ
ด้านส่งเสริมและพัฒนา

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

สิ่งที่คำนึงเป็นพิเศษคือ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ คุณภาพในการผลิต เทคนิคการทำสีให้เหมือนโบราณ และการสอดแทรกระหว่างภูมิปัญญาเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ให้ดูผสมกลมกลืนกันมากที่สุด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

การจักสานเครื่องประดับตกแต่ง

ที่อยู่ 1 8 - - ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

-

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

การจักสานเครื่องประดับตกแต่ง

ที่อยู่ 1 8 - - ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

-

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ร้านทอฝัน โครงการ 2 ตลาดนัดจตุจักร