ภาพนูนต่ำบนกระดาษรีไซเคิล

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

จากการรวมกลุ่มของกลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย เดิมมีสมาชิก ๘ คน ได้เห็นว่าในชุมชนของเรามีขยะที่เกิดจากการทิ้งกล่องนมเป็นจำนวนมาก ได้นำมาสานเป็นของใช้เช่น ถังขยะตะกร้า
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมากรมวิทยาศาสตร์บริการและกศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ มาให้ความรู้ในการทำกระดาษจากกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ และการทำภาพนูนต่ำจากกระดาษรีไซเคิล การทำบรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่ผลิตขึ้น
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทยได้ผลิตภาพนูนต่ำ รูปแบบต่างๆ เช่น ภาพหงส์ พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๕ ,พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ ฯลฯ โดยใช้บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย ได้ผลิตการเป็นรูปแบบต่างๆ
- รูปแบบเป็นแบบโลหะนูน
- LA 21 จัดเปิดงานโครงกล่องนม ๙แสนใบลดภัยโลกร้อนที่กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย ใช้สถานที่โรงเรียน ว.ศ.ว (จัดระดับภาคกลาง)
- วัตถุดิบ มีในท้องถิ่นซึ่งเป็นขยะที่มีมากมาย
- ประโยชน์ เป็นของที่ระลึก
- การพัฒนา ต่อมาจากภาพนูนต่ำเลียนแบบโลหะดุนนูน เห็นว่าจากการเผยแพร่ความรู้ออกไปแล้ว จึงพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และจังหวัด จึงนำเอาสิ่งที่เป็นศิริมงคลเข้ามาใส่ในชิ้นงาน คือ พระสมเด็จเกษไชโย) ได้นำเอากระดาษห่อทองมาเป็นเผ่นกระดาษแล้วจึงอัดเป็นภาพนูน โดยปั้นแบบจากภาพถ่ายของจริงและนำเอาทองที่หลุด จากองค์พระมาปิดที่ภาพอีกครั้งหนึ่ง เพิ่มความเป็นศิริมงคลแก่ผู้รับ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- ภาพนูนต่ำเลียนแบบพระผง(พระสมเด็จเกษไชโย) จะใช้กระดาษห่อทองและทองที่ปิดองค์พระ ซึ่งแต่ก่อนนี้ ผู้ดูแลจะนำไปเผาทิ้ง (ปัจจุบันรวบรวมหลายๆ วัดมีวัดไชโยเป็นหลัก) นำกระดาษทองมารีไซเคิลรวมกับเยื่อกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ อัดภาพนูนแล้วจึงนำเศษทองที่หลุดจากองค์พระนำมาปิดที่ภาพอีกครั้งหนึ่ง

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช)
- ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ ระดับ ๓ ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

๑.๔.๑ ฝีมือและแรงงานล้วนเป็นคนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันเหมือนญาติพี่น้องกัน
๑.๔.๒ มีการจัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน เช่น การเลี้ยงอาหารกลางวัน การให้ยืมอุปกรณ์ในการทำน้ำพริกเวลาที่ชุมชนมีงานใหญ่ตามวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น
๑.๔.๓ เป็นวิทยากรให้แก่ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

วัตถุดิบแม่พิมพ์
ดินน้ำมัน
ปูนปลาสเตอร์
น้ำ
ไม้แข็งแรงสั้นๆ
วัตถุดิบทำภาพนูนต่ำ
๑. บล็อกแม่พิมพ์ที่ต้องการ
๒. กระดาษห่อทองเปลว
๓. แป้งเปียก(แป้งข้าวเจ้า)
๔. ฟองน้ำ
๕. แปรงทาสี
๖. สีรองพื้น
๗. ผงเงิน ผงทอง ผงนาค
๘. แผ่นไม้อัดยางและแผ่นไม้ทำกรอบรูป
๙. แลคเกอร์สเปย์

ขั้นตอนการผลิต

๑. นำกระดาษทองที่ขึ้นแผ่นเรียบร้อยแล้ว นำมาทาบบนแม่พิมพ์ร่องลึก ใช้ฟองน้ำชุบน้ำแล้วกดให้แผ่นกระดาษให้แนบกับแม่พิมพ์
๒. ทาด้วยแป้งเปียก ติดด้วยเศษกระดาษชิ้นเล็กๆลงในส่วนที่เป็นร่องลึก ทาด้วยแป้งเปียกสลับกัน ๒-๓ ชั้น แล้วจึงปิดทับด้วยกระดาษแผ่นใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
๓. ลอกออกจากแม่พิมพ์ขึ้นแขวนตากให้แห้ง
๔. ปิดด้วยทองบนภาพนูนที่ได้
๕. พ่นเคลือบด้วยแลคเกอร์สเปย์ (ทำให้ภาพคงทน)

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

นำวัตถุดิบที่เป็นศิริมงคลจากวัดต่างๆ โดยมีวัดไชโยเป็นหลัก วัดขุนอินทประมูลและวัด
สำคัญๆในอ่างทอง เพราะเห็นว่าการปิดทองแต่ละครั้งจะได้ความเป็นศิริมงคลจากการตั้งจิตอธิษฐานของแต่ละคน ทำให้แต่ละภาพจะได้หลายพลังจิตมากๆ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย

ที่อยู่ 8/1 2 - - ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110

0816633456

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางบุญล้อม อยู่รับสุข

ที่อยู่ 8/1 2 - - ตำบลไผ่จำศิล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110

0816633456

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๓.๒.๑ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม บ้านเลขที่ ๖๙/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ ๑๔๑๑๐
๓.๒.๒ สถานที่ต่างๆ ที่หน่วยงานราชการและเอกชนจัดขึ้นทั่วประเทศ