ผ้าขาวม้าทอมือ

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ผ้าขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่อยู่คู่กับคนทุกยุคทุกสมัย โดยนิยมใช้กันทั่วๆไปโดยเฉพาะตามชนบท เนื่องด้วยประโยชน์ของผ้ามีมากมายนานัปการเกี่ยวข้องกับวิถีทางแห่งการดำรงชีวิต พอที่จะยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ คือใช้นุ่งห่ม ผูกเอว โพกหัว ผูกเปลให้เด็กนอน ใช้เป็นผ้าอาบน้ำ เช็ดตัว ปูรองนอน อื่น ๆตามอัธยาศัยของผู้ใช้
กลุ่มทอผ้าบ้านท่าน้ำเริ่มดำเนินการโดยท่านพระอาจารย์ประกอบ ซึ่งท่านได้นำแนวทางตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในด้านการทอผ้าให้กับประชาชนให้มีงานทำและหารายได้เพิ่ม โดยครั้งแรกได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าที่เป็นสตรีที่ว่างงาน และสนใจด้านการทอผ้า จำนวน๑๕ คน โดยคุณโสภณ บัวตะมะ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทอผ้าครั้งแรก ซึ่งกลุ่มทอผ้าบ้านท่าน้ำได้ทอผ้าเป็นสีพื้น สำหรับนำไปตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ต่อมาพัฒนามีตัวหนังสือบนผืนผ้า และพัฒนาทำเป็นลวดลาย, ผ้าขาวม้า

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นกลุ่มที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มสตรีว่างงานในหมู่บ้านเพื่อให้เป็นทางเลือกของการทำงานอดิเรกให้มีรายได้เสริม การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มจึงเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน ทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการก่อตั้ง การดำเนินงาน การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) วัตถุดิบ : เส้นฝ้าย,ด้ายโทเร,เส้นฝ้ายประดิษฐ์,สีย้อม,ด่างฟอกขาว
2) อุปกรณ์ : กี่,กง,ฟีม,หลอดกระสวย,หูก,โฮง,เชือกฟาง

ขั้นตอนการผลิต

๑.คัดเส้นด้ายที่จะนำมาทอ (กรอด้าย)
๒.สืบหูก เป็นขั้นตอนการต่อเส้นด้ายยืนเข้ากับฟีมทีละเส้นจนครบทุกเส้น การต่อเส้นด้ายทีละเส้นเรียงตามลำดับ
๓.ปั่นหลอด นำเส้นด้ายร้อยเป็นพวงเรียงตามลำดับการปั่นใส่หลอด หลอดละสี เพื่อนำไปใส่กระสวยใช้ทอในขั้นตอนต่อไป
๔.การทอ นำเส้นฝ้ายที่สืบแล้ว ไปขึงเข้ากับกี่ ผู้ทอจะเหยียบไม้เหยียบทีละข้าง ทอผ้าต่อไปเรื่อย ๆ จนเสร็จเป็นผืน

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การทอ : ผู้ทอต้องมีความเชี่ยวชาญ ในการผลิตทุกขั้นตอนจะใช้คนเพียงคนเดียวเท่านั้นผ้าจึงจะออกมาสวยงาม ตามความต้องการ และความละเอียดของผ้าคือต้องดึงด้ายให้แน่น ให้เนียน เส้นด้ายให้ตรง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอผ้าบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองกิ่ว

ที่อยู่ - 3 - - ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๗๐

๐๘๑-๗๘๑๐๘๘๙, ๐-๓๘๔๔-๔๖๒๓

๐-๓๘๔๔-๔๖๒๓

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสุภา ปิ่นทองคำ

ที่อยู่ - 3 - - ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๗๐

๐๘๑-๗๘๑๐๘๘๙, ๐-๓๘๔๔-๔๖๒๓

๐-๓๘๔๔-๔๖๒๓

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี ๒๐๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๘๑๐๘๘๙, ๐-๓๘๔๔-๔๖๒๓
2) รับสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า