หนังตะลุง

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

นายถาวร โสมกูล ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความรักและชื่นชอบในศาสตร์วิชาศิลปะวัฒนธรรมเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะการวาดรูปหนังตะลุง ท่านวาดรูปหนังตะลุงมาเป็นเวลานานพอสมควร จนกระทั่งท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท่านก็ได้แกะรูปหนังตะลุงเป็นรูปตลก มีรูป ๑) หนูนุ้ย ๒) นายเท่ง ๓) นายขวัญเมือง ๔) นายสีแก้ว ๕) นายยอดทอง กับกระดาษ ซึ่งขณะนั้นท่านได้นำไปขายได้ในราคาเพียงตัวละ 1 บาทเท่านั้น
ต่อมาท่านก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการแกะรูปหนังตะลุงจากที่เคยแกะรูปหนังตะลุงด้วยกระดาษซึ่งมีราคาขายส่งที่ค่อนข้างต่ำไม่คุ้มกับขั้นตอนการผลิตที่ค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรและอาศัยความปราณีตระเอียดอ่อน สู่การปรับเปลี่ยนวิธีการ มาเป็นการแกะรูปหนังหนังตะลุงด้วยหนังวัวซึ่งถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงแตกต่างกันมาก เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมีความคุ้มค่าต่อกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่เยอะกว่าเดิมและมีรายได้ที่ดีกว่าเดิม
จากนั้นมาท่านก็แกะรูปหนังตะลุงด้วยหนังวัวมาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นระยะเวลาประมาณ 40 กว่าปี

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบโล่ชนะเลิศการประกวดแกะรูปฤาษีหนังตะลุง
เนื่องในงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2544
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบรางวัลที่ 1 การประกวดแกะสลักหนังตะลุง
พระอิศวรทรงโคอุสุภราช เนื่องในงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2545
3. ได้รับรางวัล คนดีศรีนาหม่อม ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551
4. ได้รับการคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2554
5. ได้รับการคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่างฝีมือพื้นบ้าน การแกะรูปหนังตะลุง
ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ความสัมพันธ์กับชุมชน

นายถาวร โสมกูล ได้เปิดโอกาสสอนการแสดงและการแกะรูปหนังตะลุง ให้แก่คนที่สนใจทั้งภายในและภายนอกชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. หนังวัว
2. เขียงตอก ใช้ไม้เนื้อแข็ง
3. เขียงแกะ ใช้ไม้นุ่น, ไม้ตีนเป็ด, ไม้ทัง ฯลฯ
4. ค้อน
5. ตุ๊ดตู่ใช้สำหรับตอกลวดลาย
6. มีดแกะ
7. เชือก ใช้สำหรับต่อมือ, ปาก, แขน
8. สบู่ ใช้จิ้มปลายตุ๊ดตู่กับปากมีด โดยการเอาสบู่มาแช่น้ำ
9. พู่กัน ใช้เบอร์ 9, 8, 2
10. แปรงทาวานิส เพื่อให้รูปหนังดูแวววาว
11. สี ใช้ 4 สี สีแดง สีเขียว สีดำ สีน้ำเงิน ต้องเป็นสีเคมี
12. น้ำมันวานิส ใช้ทาบนรูปหนัง เพื่อให้รูปหนังเกิดความแวววาวและสวยงาม
13. ทินเนอร์ ใช้ผสมกับวานิสแล้วนำมาทาตัวหนัง
14. เหล็กแหลม ใช้ในการวาดลงบนหนังวัว เพื่อให้เกิดรูปร่าง

ขั้นตอนการผลิต

1. นำหนังวัวมาแช่น้ำเปล่าประมาณ 3 ชั่วโมง (ถ้าจะให้สวย ผสมน้ำส้มสายชู ประมาณ
2 ชั่วโมง)
2. นำหนังวัวมาขึงบนกระดานแผ่นเรียบ ตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 2-3 วัน
3. นำหนังวัวที่ตากไว้เสร็จแล้ว มาตั้งบนแบบแล้ววาดด้วยเหล็กแหลมลงตามแบบที่กำหนด
4. แกะลวดลายของรูปหนังโดยการแกะรอบนอกของตัวหนังเสียก่อน ตามด้วยการแกะ
รายละเอียดบนตัวรูปหนังแต่ละตัว ลายละเอียดที่ซ้อนอยู่ข้างบนของรูปหนังให้แกะเสียก่อน ตามด้วยการวาดลวดลาย
5. นำวานิสและทินเนอร์มาผสมกัน ทาลงบนรูปหนัง ลงสีด้วยพู่กัน หากสีที่ทาลงบนรูป

หนังเลอะไม่เป็นรูปร่าง ให้ใช้ทินเนอร์ในการลบสีบนรูปหนัง
6. ต่อมือโดยการใช้เชือกไนล่อน ใช้ไฟแช็กเผาตรงหัวเชือก เพื่อไม่ให้หัวเชือกหลุด
7. ใส่กรอบเพื่อจำหน่าย หรือใส่ตับไม้เพื่อใช้ในการแสดง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

๑. ใช้สบู่ในการแกะลวดลายรูปหนัง เพื่อจะช่วยให้มีดและตุ๊ดตู่ไม่ติดขัดกับตัวหนัง
๒. ใช้เชือกในการต่อแขน ต่อขา รูปหนัง
๓. นำหนังวัวมาแช่น้ำสมสายชูประมาณ ๑-๒ ช.ม. เพื่อให้รูปหนังมีความใส

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ภมูิปัญญาท้องถิ่นชุมชนหนังตะลุง

ที่อยู่ 69 6 - - ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

089-5957411

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายถาวร โสมกูล

ที่อยู่ 69 6 - - ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

089-5957411

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการสั่งจองตามความต้องการของลูกค้า ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 089 - 5957411