กระแตบ

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อน พ่อ แม่สานกันอยู่แล้วโดยนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใส่ยาสูบ หมาก พลู ต่อมาได้วิวัฒนาการทำรูปทรงให้ใหญ่ขึ้นเพื่อใส่ของฝากขวัญปีใหม่หรือเทศกาลอื่น ๆ เช่น ใส่ผ้าไหม ผ้าขาวม้า ผ้าถุง หรือเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น
ปัจจุบัน ได้มีการเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อความสวยงามจึงได้มีการเพิ่มลวดลายลงในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราเรียกว่า การเพ็นท์ลาย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

2. ราคาไม่แพง
3. สินค้ามีมาตรฐาน

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

๑.การจัดตั้งสมาชิกเป็นกลุ่ม
๒.ประชาชนในตำบลมีรายได้

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑. ไม้ไผ่นวน
๒. น้ำมันวานิช
๓. น้ำมันสน
๔. กาว
5. กระดาษลอกลาย
6. สีทาไม้

ขั้นตอนการผลิต

วิธีทำ (ตัว)
๑. นำไม้ไผ่นวนไปต้ม ประมาณ 3 ชั่วโมง
๒. ขูดผิวไม้ไผ่ นำมาจักเป็นเส้นประมาณ 2 มิลลิเมตร
๓. ก่อลายพื้นฐาน แล้วขึ้นมุม
4. สานเป็นลายผืน จัดให้แน่น สานไปเรื่อยๆ สูงประมาณ 7 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว
5.ม้วนเก็บขอบปากเป็นลายสอง (ทากาวเพื่อกันหลุด) ตัดตอกให้เรียบร้อยสวยงาม
วิธีทำ (ฝา)
ทำเหมือนตัวแต่ความสูง 4.5 นิ้ว ยาว 11.5 นิ้ว
วิธีเพ้นท์ลาย
1.นำสีทาไม้มาทาที่ตัวกระแตบ/ฝาทิ้งไว้จนแห้ง
2.นำกระดาษลอกลายมาลอกลายที่ตัวกระแตบ ตามต้องการ ทิ้งไว้จนแห้ง
3. นำแลคเกอร์ น้ำมันสน น้ำมันวานิช ผสมกันแล้วทิ้งไว้จนแห้ง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ใช้วัดถุดิบดี มีคุณภาพ มีความแข็ง มีความสม่ำเสมอ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มหนองโมกข์พัฒนา

ที่อยู่ ๘๓/๒ 13 - - ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

๐๘๙-๗๕๔๒๘๕๑๐ ,๐๘๗-๑๓๒๔๙๕๘

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางเสาว์ วชิรวิทยากร

ที่อยู่ ๘๓/๒ 13 - - ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

๐๘๙-๗๕๔๒๘๕๑๐ ,๐๘๗-๑๓๒๔๙๕๘

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๑. ศูนย์จักสานอำเภอพนัสนิคม
๒. ตลาดจักสานอำเภอพนัสนิคม
๓. ศูนย์สมุนไพรพระเทพฯ
๔. งานบุญกลางบ้าน