สับปะรดกวนกมลทิพย์

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อน ตอนนางกมลทิพย์ รุ่งศิริเอกวัฒน์ เป็นเด็ก ซึ่งอาศัยอยู่กับคุณย่า เห็นคุณย่าชอบถนอมอาหารเก็บไว้ และถ้ามีจำนวนมากจะนำไปจำหน่าย เนื่องจากที่บ้านคุณย่า เป็นบ้านสวน มีสวนผลไม้มากมาย เช่น มะม่วง กล้วย และผลไม้อื่น ๆ และถ้ามะม่วงออกผลจำนวนมาก จำหน่ายไม่หมด คุณย่าจะนำมะม่วงที่สุกงอมมากวน หรือถ้ายังไม่สุกมาก จะนำมาดองเค็ม หรือบางชนิดก็นำมาตากแห้ง คุณย่าเป็นคนขยัน
และต่อมาคุณพ่อ ได้พัฒนาและศึกษาเรียนรู้ด้านการทำไร่ทำสวน มาทำการปลูกสับปะรดแทน เมื่อมีผลผลิตก็นำออกจำหน่ายเป็นผลสด แต่การจำหน่ายผลสด แม่ค้าผู้รับซื้อจะเลือกสับปะรดที่มีผลสวย ๆ ใหญ่ ๆ ถ้าลูกเล็กจะไม่รับซื้อ ทำให้ในการนำสับปะรดไปจำหน่ายผลสดจะมีลูกเล็ก ๆ เหลือจำนวนมาก แรก ๆ ก็นำมาแจกจ่ายให้เพื่อบ้านรับประทาน แต่เมื่อมีมากเกินไป คุณย่าเลยนำมากวน โดยมีคุณแม่และพี่สาวช่วย และเมื่อกวนเสร็จ ก็นำไปจำหน่ายให้แม่ค้าที่รับซื้อผลสด เพื่อฝากจำหน่าย แต่ผลผลิตที่ได้คือสับปะรดกวนจะมีสีออกคล้ำ ๆ ดำ ๆ ไม่สวย ไม่น่ารับประทาน
ต่อมาเมื่อนางกมลทิพย์ ได้แต่งงาน และสามีมีอาชีพทำไร่สับปะรด ตนเองจึงต้องนำผลิตสับปะรดที่ไม่สามารถจำหน่ายผลสดได้มาแปรรูปเช่นกัน แรก ๆ ก็ทำไปแจกเพื่อนบ้านช่วยรับประทานหรือจำหน่าย แต่ก็คงเหมือนสมัยคุณย่าคือสีสันไม่น่ารับประทานแต่รสชาติอร่อย แต่ก็ค่อยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เรื่อยมาจนได้สับปะรดกวนที่มีสีสันสวยงามเหลืองใสน่ารับประทานรสชาติกลมกล่อม หวานอมเปรี้ยวและเค็มเล็กน้อย
และในปี พ.ศ.๒๕๔๗ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา และสำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา ได้เข้ามาให้การสนับสนุนและแนะนำให้มีการรวมกลุ่มกันผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด และลูกค้า พร้อมจัดหาตลาดจำหน่ายให้กลุ่ม และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการลงทะเบียนเป็นกลุ่มผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอศรีราชา ในปัจจุบัน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

สับปะรดกวนกมลทิพย์ อยู่ระหว่างการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (อย.) จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ด้านวัตถุดิบ
ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ประกอบด้วย สับปะรดผลสด / น้ำตาลปี๊บ
ซื้อวัตถุดิบจากสมาชิก ได้แก่ สับปะรดผลสด จากสมาชิกในกลุ่ม และประชาชนในหมู่บ้าน / ตำบล
ด้านแรงงาน
เป็นการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ สมาชิกเป็นประชาชนในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๑๗ คน

ด้านสวัสดิการ
มีการจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชน / ประชาชนในหมู่บ้าน เวลาสิ้นปี เช่น การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้สูงอายุ ปีละ ๓

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑) สับปะรดผลสด จำนวน ๑๕๐ กิโลกรัม
๒) น้ำตาลทราย จำนวน ๒ กิโลกรัม
๓) แบะแซ จำนวน ๘ กิโลกรัม
๔) เกลือ จำนวน ๒๐๐ กรัม

ขั้นตอนการผลิต

๑) นำสับปะรดผลสดมาล้างทำความสะอาด และปอกเปลือกแกะตาออก พร้อมล้างสับปะรดที่ปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดอีก ๒ ถึง ๓
๒) นำสับปะรดที่ล้างสะอาดแล้วมาสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ
๓) นำสับปะรดที่สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ มาบีบน้ำจนแห้งด้วยผ้าขาวบาง (คงเหลือเนื้อสับปะรดประมาณ ๒๘ ถึง ๓๐ กิโลกรัม
๔) นำสับปะรดที่บีบน้ำจนแห้งแล้วใส่กระทะ
๕) ใส่แบะแซ
๖) ใส่น้ำตาลทราย
๗) ใส่เกลือ
๘) เปิดไฟให้แรงสุด ประมาณ ๑ ชั่วโมง ต่อมาลดไฟให้อ่อนลงเรื่อย ๆ ใช้เวลาในการกวนทั้งสิ้น ประมาณ ๒ ชั่วโมง จะได้สับปะรดกวนที่สีเหลืองใส รสชาติกลมกล่อม ประมาณ ๑๗ ถึง ๑๘ กิโลกรัม
๙) นำสับปะรดกวนที่ได้ที่แล้วตักขึ้นใส่ภาชนะ เพื่อบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อนำออกจำหน่ายต่อไป

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ ๕ บ้านสุรศักดิ์

ที่อยู่ ๑๙ / ๒ 5 - - ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

๐ ๘๑๕๒ ๓๕๐๕ ๕

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางกมลทิพย์ รุ่งศิริเอกวัฒน์

ที่อยู่ ๑๙ / ๒ 5 - - ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

๐ ๘๑๕๒ ๓๕๐๕ ๕

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ร้านค้าทั่วไปในหมู่บ้าน / ตำบล เช่น ร้านปรางทิพย์ไก่หุบบอน
2) การจำหน่ายตามหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ / อบจ.พบประชาชน / ฯลฯ
3) ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก ถนนบายพาส (ถนนหมายเลข ๗)
4) โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลเขาคันทรงและตำบลใกล้เคียง
5) ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระยอง