เครื่องแกงกลุ่มแม่บ้านทุ่งยาว

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การทำเครื่องแกง เริ่มจากการตำมือใช้ครกหิน มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผ่านคนชรามาสู่ลูกหลาน เนื่องจาก ครอบครัวไทยได้ทำการเกษตรมาตั้งแต่โบราณ แล้วก็สืบทอดกันมา โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ สามารถปลูกเองได้โดยปลอดสารพิษ นำมาผลิตใช้เป็นเครื่องแกงในครัวเรือน ในขณะเดียวกันวัตถุดิบในการทำเครื่องแกงก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีสรรพคุณหลายอย่างซึ่งสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ เครื่องแกงจึงได้ชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายไป เรารุ่นลูกหลานก็ช่วยกันเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในชุมชนให้มากขึ้น โดยการแปรรูปวัตถุดิบต่างๆมาทำเป็นเครื่องแกง จากเครื่องแกงตำด้วยครกหินก็ปรับใช้เป็นเครื่องบด ซึ่งสามารถแปรรูปได้มาก สะดวก รวดเร็วตามความต้องการของตลาด และยังคงซึ่งคุณภาพที่ดีไว้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-รางวัลที่3 ประกาศนียบัตร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดพัทลุง ปี2552 จากผู้ว่า วิญญู ทองสกุล
-เกียรติบัตรการเปลี่ยนแปลงชุมชน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิรราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ปี2555 จากนายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดพัทลุง

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นการทำงานของคนในชุมชนจริงๆ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น รับวัตถุดิบจากคนในชุมชน และสนับสนุนให้คนในพื้นที่ชุมชนปลูกวัตถุดิบมากขึ้น

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เครื่องแกงเผ็ด สูตร ๔๕ กิโลกรัม
ชั่งวัตถุดิบ (ตามสูตร) คือ พริกขี้หนูแห้ง ๖ กิโลกรัม
พริกขี้หนูสด ๔.๕ กิโลกรัม
พริกไทยดำ ๗ กิโลกรัม
กระเทียม ๘ กิโลกรัม
ขมิ้น ๙ กิโลกรัม
ตะไคร้ ๑๒ กิโลกรัม
เกลือทิพย์ ๓ กิโลกรัม (๘ ถุง)

เครื่องแกงส้ม สูตร ๓๐ กิโลกรัม
ชั่งวัตถุดิบ (ตามสูตร) คือ พริกขี้หนูแห้ง ๗ กิโลกรัม
พริกขี้หนูสด ๑๐ กิโลกรัม
ขมิ้น ๔.๕ กิโลกรัม
กระเทียม ๕ กิโลกรัม
เกลือทิพย์ ๒ กิโลกรัม

ขั้นตอนการผลิต

เครื่องแกงเผ็ด สูตร ๔๕ กิโลกรัม
- นำพริกแห้งที่ชั่งแล้วไปคัดสรรแล้วล้างให้สะอาด ใส่ตะกร้า
- นำพริกสดที่ชั่งแล้วไปตัดก้านออกนำไปล้าง ใส่ตะกร้า
- พริกไทยดำชั่งแล้วคัดสรรนำไปล้างใส่ตะกร้า
- กระเทียมที่ชั่งแล้วนำไปปอกเปลือกนำไปล้างใส่ตะกร้า
- ขมิ้นที่ชั่งแล้วนำไปปอกเปลือกนำไปล้างตะกร้า
- ตะไคร้ที่ล้างแล้ว วางให้แห้งนำไปหั่นให้ละเอียดแล้วชั่ง
นำวัตถุดิบที่ล้างใส่ตะกร้าแล้วนำไปตากแดดที่ชั้นตาก เมื่อวัตถุดิบแห้งดีแล้วนำพริกแห้งมาใส่กะละมังกว้าง ๆ ตามด้วยพริกสด กระเทียว ขมิ้น พริกไทยดำ ตะไคร้ เกลือ นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง นำเข้าเครื่องบดให้ละเอียด บดเสร็จนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง พักไว้ให้หายร้อน จึงจะบรรจุภัณฑ์จำหน่าย

เครื่องแกงส้ม สูตร ๓๐ กิโลกรัม
นำพริกแห้งที่ชั่งแล้วไปคัดสรร แล้วล้างให้สะอาดใส่ตะกร้า นำพริกสดตัดก้านแล้วล้างให้สะอาดใส่ตะกร้า ขมิ้นชั่งแล้วนำมาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดใส่ตะกร้า กระเทียมชั่งแล้วนำไปปอกแล้วกลับมาล้างใส่ตะกร้า ทุกอย่างนำมาตากแดดให้แห้ง นำพริกสดใส่กะละมังตามด้วยกระเทียม ขมิ้น เกลือทิพย์ มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำเข้าเครื่องบดให้ละเอียดเสร็จแล้วมาคลุกเคล้าอีกครั้งให้เข้ากันพักให้หายร้อนนำใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้ เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชน เพราะ สะดวก สด ใหม่ และที่สำคัญ คือเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารเคมี เคล็ดลับคือทุกอย่างต้องสะอาดเพราะสามารถเก็บได้นานโดยไม่ใช้สารกันบูด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงกลุ่มแม่บ้านทุ่งยาว

ที่อยู่ 132 11 - - ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

074-675288,081-3883688,086-2848173

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสุณีย์ สุขรัตน์

ที่อยู่ 132 11 - - ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

074-675288,081-3883688,086-2848173

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- จำหน่าย ณ สถานที่ผลิตทุกวัน เฉลี่ยวันละประมาณ ๑๐ กิโลกรัม
ขนาดถุง ๔๐ กรัม ราคาขาย ๕ บาท
ขนาดถุง ๒๒๐ กรัม ราคาขาย ๒๕ บาท
ขนาดถุง ๕๐๐ กรัม ราคาขาย ๕๕ บาท
ขนาดแพ็ค ๔๕๐ กรัม ราคาขาย ๕๕ บาท (กระปุก)
ขนาดถุง ๑๐๐๐ กรัม ราคาขาย ๑๑๐ บาท (๑ กิโลกรัม)
ขนาดถุง ๕๐๐๐ กรัม ราคาขาย ๕๕๐ บาท (๕ กิโลกรัม)
ขนาดถุง ๑๐๐๐๐ กรัม ราคาขาย ๑๑๐๐ บาท (๑๐ กิโลกรัม)
- จำหน่ายตามร้านค้าในชุมชน
ขนาดถุง ๔๐ กรัม ขายส่งถุงละ ๔ บาท
- ร้านของฝากปากทางเขาชัยสน
ขนาดกระปุก ๔๕๐ กรัม ราคาขาย ๕๕ บาท
- ส่งตามความต้องการของลูกค้า
สั่ง ๕ กิโลกรัมขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ ๑๑๐ บาท