ขนมดอกจอก

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านกำปงบารู ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เดิมสมาชิกมีอาชีพกรีดยางเป็นอาชีพหลัก เมื่อว่างจากงานหลักจึงคิดหารายได้เสริม จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น มีสมาชิกเริ่มแรก จำนวน ๑๐ คน และได้รวมหุ้นกันลงทุนกันซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตขนมดอกจอกขึ้น ต่อมากลุ่มก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตลอดและทดลองค้นหาสูตรที่มีรสชาติเป็นที่ต้องการของลูกค้า จนได้รับความนิยมบริโภคของคนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง
ขนมดอกจอก เป็นขนมพื้นบ้านโบราณชนิดหนึ่งที่คนภาคใต้นิยมบริโภคเป็นอาหารว่างซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ วัตถุดิบหาได้ง่ายตามท้องถิ่นเพราะส่วนผสมมีไม่มาก ถ้าเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่มีอากาศเข้าได้ และสามารถทำเก็บไว้รับประทานได้นาน ขนมดอกจอกจึงเป็นขนมพื้นบ้านที่คนไทยระดับพื้นบ้าน มักนิยมทำไว้ให้บุตรหลานรับประทาน อีกทั้งยังสามารถทำเป็นกิจกรรมสร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย
ปี2555 กลุ่มได้ขึ้นทะเบียนOTOP ได้มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดจนทดลองค้นคิดสูตรโดยนำวัตถุดิบในชุมชนมาปรุงรสชาติตามความนิยมของคนในชุมชนและผู้บริโภค โดยปัจจุบันได้มีสูตรหรือรสชาติที่แตกต่างกันมากมาย เช่น รสงา ฟักทอง เผือก ข้าวโพด ใบเตย เป็นต้น จนสามารถส่งจำหน่ายได้ทั่วไป ทำให้กลุ่มสตรีมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดประโยชน์กับสตรีในหมู่บ้าน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-OTOP

ความสัมพันธ์กับชุมชน

กลุ่มสตรีบ้านกำปงบารู เป็นกลุ่มที่มาจากสตรีในหมู่บ้านรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม สืบสานภูมิปัญญาให้เกิดความต่อเนื่อง จะได้รักษาภูมิปัญญาไว้ และนำภูมิปัญญามาผลิตเป็นขนมดอกจอกสู่ตลาดเพื่อจะนำรายได้เข้าสู่ชุมชน
อาหารพื้นบ้านส่วนใหญ่ มีกรรมวิธีผลิตที่ต้องใช้คนหลายๆคนทำจึงจะประสบความสำเร็จเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ดังนั้นขนมดอกจอกก็เป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความร่วมมือของหลายๆคนร่วมกันทำจึงจะสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก เป็นกิจกรรมเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ของคนกำปงบารู ตั้งแต่การร่วมแรงในการทำกิจกรรมของสมาชิก การนำวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาผสมผสานในการผลิต ตลอดจนการจัดสรรแบ่งปันรายได้ของสมาชิกไปสู่ชุมชน คนด้อยโอกาส สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนในชุมชนได้ในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม การมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. แป้งสาลี 100 กรัม
2. แป้งข้าวเจ้า 200 กรัม
3. แป้งมัน 100 กรัม
4. น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
5. เกลือ 1 ช้อนชา
6. กะทิ 1 ถ้วย
7. น้ำมัน 1 กก.
8. งาดำ 2 ช้อนชา

ขั้นตอนการผลิต

1.นำแป้งแต่ละชนิดมาผสมให้เข้ากัน
2.เติมน้ำกะทิ คนให้เข้ากัน ใส่น้ำตาลทราย เกลือลงไป
3.ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อน แช่แม่พิมพ์ลงไป
4.ยกแม่พิมพ์ที่ร้อนจัด จุ่มลงในแป้งให้ติดแม่พิมพ์ แล้วใส่ลงไปในกระทะก็จะได้ขนมดอกจอก
5.ยกขึ้นตั้งตะแกรง เสด็จน้ำมัน
6.นำขนมดอกจอกที่ยังร้อนอยู่ ตั้งบนปากขวด เพื่อขึ้นรูปให้เป็นกลีบดอก
7.วางขนมดอกจอกที่ขึ้นรูปแล้ว พักไว้ในถาดให้เย็น
8.ใส่ถุงบรรจุ ซีลปากถุงให้สนิท และติดสติ๊กเกอร์
9.นำไปวางจำหน่ายได้

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-ต้องมีการตวงส่วนผสมตามสูตรให้ถูกต้อง
-วัตถุดิบที่นำมาผลิตต้องใหม่และสะอาด
-ต้องผสมแป้งให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
-มีการควบคุมอุณหภูมิในการทอดให้สม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ขนมอมน้ำมัน
-แช่แม่พิมพ์ลงในน้ำมันให้ร้อนก่อนจะจุ่มลงในแป้งขนม
-จุ่มแป้งใส่พิมพ์ให้เต็มพิมพ์พอดี เพื่อดอกที่ได้มีขนาดเท่ากัน
-มีการกลับด้านเพื่อให้สุกเสมอกัน โดยสังเกตสีของแป้งขนมต้องสุกได้ที่
-การจัดดอกต้องทำด้วยความรวดเร็วขณะที่แป้งยังร้อนอยู่ โดยวางบนปากขวดเพื่อดัดดอกให้สวยงาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีบ้านกำปงบารู

ที่อยู่ 314/4 1 บ้านกำปงบารู - ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

087-3963313

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาวรุสนานี มามะ

ที่อยู่ 314/4 1 บ้านกำปงบารู - ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

087-3963313

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ร้านค้าในหมู่บ้าน
2. ร้านค้าในหมู่บ้าน/ตำบลอื่นที่สั่งขนมไปจำหน่าย
3.ร้านค้าหน้าที่ว่าการอำเภอระแงะ