กระเป๋าใยพลาสติก

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การจักสานกระเป๋าโดยใช้ใยพลาสติกนี้คุณพยุง รวมทรัพย์เล่าว่า หลังจากหมู่บ้านหนองคล้าได้ชนะเลิศในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดแล้ว สมาชิกสตรีในหมู่บ้านมีความสนใจเรียนรู้การสานกระเป๋าใยพลาสติกจึงมีการรวมกลุ่มกันและตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มการจักสานกระเป๋าโดยใช้ใยพลาสติก หลังจากนั้นทางกลุ่มได้มีการจัดจ้างวิทยากรจากบ้านไทรงาม หมู่ที่ 5 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ มาสอนการจักสานกระเป๋าโดยใช้ใยพลาสติกแต่ก็ทำไม่เป็นสักเท่าใดนักสามารถสานได้แต่ยังจบไม่เป็นหลังจากนั้น กศน.วิเชียรบุรี ได้มีการอบรมการจักสานกระเป๋าโดยใช้ใยพลาสติกทางกลุ่มจึงได้เข้าร่วมอบรมและก็สามารถการจักสานสำเร็จแต่สามารถทำได้รูปแบบเดียว ทางกลุ่มจึงมีการจ้างวิทยากรจาก บ้านโค้งสุพรรณ ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ มาสอนเพิ่มอีกครั้งเพื่อที่จะสามารถสานได้หลากหลายรูปแบบ และมีสีสันลวดลายมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อดูหลายเพิ่มเติม หลังที่สามารถสานได้แล้วกลุ่มการจักสานกระเป๋าโดยใช้ใยพลาสติกเริ่มทำใช้เองในครัวเรือน เมื่อทำได้หลายใบก็ส่งลูกๆหลานๆไปขายเป็นรายได้แก่ครัวเรือน นอกจากนี้ทางกลุ่มได้มีการเผยแพร่แก่ลูกหลานในพื้นที่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาภูมิปัญญาเรื่องการจักสานกระเป๋าใช้ใน ชีวิตประจำวัน และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับชุมชน

คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง จึงมีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้เรียนความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญา และยังเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเข้าด้วยกันโดยการนำเด็กๆนักเรียนมาฝึกถ่ายทอดความรู้ถักกระเป๋าส่งต่อความรู้ให้กับเยาวชน อีกทั้งสร้างเสริมรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1.1 เชือกพลาสติกสีต่าง ๆ
2.1.2 สายยาง (สำหรับทำสายกระเป๋า)
2.1.3 กรรไกร

ขั้นตอนการผลิต

1.ใช้เชือกพลาสติกที่เตรียมไว้สานฐาน สานลายหนึ่งหรือลายขัด
2.การสานขึ้นรูป นำเชือกพลาสติกตัวที่สานขึ้นรูป สานเข้ากับตัวยืน เส้นที่ 1 สานลายขัดหรือลายหนึ่งเช่นเดียวกัน โดยสอดปลายเชือกแต่ละด้านยังด้านตรงข้ามทีละคู่ตามต้องการ สานในลักษณะนี้จนครบทุกเส้นสานต่อมุมที่ 2 ตามด้วยมุมที่ 3 ในลักษณะเดียวกัน
3.นำสายยางวางทาบบนเส้นขอบ แบ่งระยะให้อยู่ช่วงกึ่งกลางและให้สมดุลกัน
4. นำเชือกพลาสติกที่เตรียมไว้สำหรับสานห่วงตะกร้ามา 5 เส้น เริ่มสานเส้นกลางก่อนโดยสอดจากตัวสานขึ้นรูป แล้ววางทาบบนห่วงตะกร้า แล้วสานต่อด้านใน สานเส้นที่เหลือในลักษณะเดียวกัน ข้างละ 2 เส้นให้ ครบ 5 เส้น ต่อ 1 สาย และสานต่อในลักษณะเดียวกันแล้วเก็บปลายสายโดยการทำก้นหอย ส่วนด้านนอกก็สานในลักษณะเดียวกัน

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การทำแบบบล็อกกระเป๋าทรงต่างๆตามขนาดความต้องการ และเลือกเส้นใยพลาสติกมีขนาดใหญ่สานง่ายและมีความทันสมัย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีบ้านหนองคล้า

ที่อยู่ 72 8 - - ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170

087-0311575

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางพยุง รวมทรัพย์

ที่อยู่ 72 8 - - ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170

087-0311575

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ส่งให้ลูกหลานไปจำหน่ายที่กรุงเทพฯ
2. ขายในงาน OTOP ประอำเภอ
3. ขายในหมู่บ้านและในหมู่บ้านอื่นๆ
4. เป็นของฝากให้กับผู้มาดูงาน