หมอนสวยงาม

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

แรกเริ่มเดิมที่ผู้นำกลุ่มชื่นชอบในการทำหมอนฝักทองกระบวนการต่างๆในการทำหมอนฝักทองมีการถ่ายทอดกันมาเพื่อทำใช้ในงานประเพณีต่างๆ หรือใส่ตู้โชว์ประดับในบ้าน ซึ่งคนสมัยก่อนจะทำหมอน ทำผ้าห่ม ใช้เอง ทำเอง ถ้าใครจะแต่งงานเจ้าสาวก็มักจะทำเองจะเย็บเองในการใช้ในพิธีแต่งงาน ส่วนใหญ่จะทำกันหลังเลิกจากทำงาน ต่อมามีพัฒนารูปแบบใหม่ของหมอน ซึ่งผู้นำกลุ่มได้ไปเห็นตัวอย่าง แบบลายหมอนใหม่ ซึ่งมีความสวยงาม มีกระบวนการเย็บมีลักษณะคล้ายกับหมอนฝักทอง และการเย็บง่ายกว่ามาจากกรุงเทพ ซึ่งมีแบบพิมพ์ขายดูแล้วง่ายในกระบวนการทำ จึงซื้อมาลองทำแกะลายแล้วลองเย็บผลงานที่ออกมาเป็นที่หน้าพอใจ ก็เลยทำมาเลื่อยๆทำเก็บสะสมไว้ในตู้โชว์ เมื่อเพื่อนบ้านมาเห็นผลงานของตน จึงชื่นชอบและสนใจอยากจะทำบ้างจึงได้สอนกระบวนการการทำให้กับเพื่อนบ้านต่อๆ ทำให้แม่บ้านสตรีที่ว่างจากงานทำไร่ทำนา ใช้เวลาว่างในการเย็บหมอนสวยงามไว้ใช้ในบ้านและประเพณีต่างๆ จึงทำให้กลุ่มแม่บ้านสตรีนี้ได้คิดค้นลายใหม่ๆแบบใหม่เพื่อให้ดูแปลกและสะดุดตายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีรับสั่งทำสั่งซื้อหมอนทำให้กลุ่มแม่บ้านสตรีมีรายได้เพิ่มจากการทำไร่ทำนา จึงเกิดรวมตัวกันกลุ่มทำหมอนสวยงามขึ้นเพื่อต้องการสร้างรายได้ในการทำหมอนสวยงามขาย ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ม 17 คน เริ่มมีการนำหมอนที่ทำกันกลุ่มไปขายในงานต่างๆ เช่น งานอำเภอยิ้มปี 2555 หรือทางอำเภอสั่งทำไว้ใช้ และโชว์ในห้องรับแขกสำนักงานบ้างเป็นต้น ราคาหมอนก็ไม่แพงราคาตามเนื้อผ้า ถ้าผ้าต่วนราคา 250 บาท ผ้าดิ้นทองราคา 350 บาท ซึ่งต้นทุนก็ไม่แพงมาก จึงทำให้กลุ่มแม่สตรีมีแรงบันดาลใจในการจะหารายได้เพิ่มเหมาะกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการคิดค้นลายใหม่ๆเช่น ลายบานชื่น ลายดอกจำปี ลายตะก้อ ลายโบว์ ลายเกร็ด ลายลูกศร เป็นต้น แบบหมอนใหม่ๆเช่นรูปหัวใจ สี่เหลี่ยม วงกลม ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญา อีกทั้งสร้างเสริมรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมอนยังมีบทบาทในการเชื่อมความสัมพันธ์ใช้ในพิธีกรรมงานประเพณีต่างๆหรือจะเป็นของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ซึ่งสื่อถึงความรักและห่วงใยจากลูกหลาน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑. ผ้าต่วนสีสันสดใส
๒. ปากา
๓. ด้ายสีเดียวกับสีผ้า
๔. กรรไกร
๕. ลูกปัด/ดอกไม้
๖. ระบาย
๗. ใยสังเคราะห์
๘. ผ้าซับ

ขั้นตอนการผลิต

1.สร้างแบบ 6x6 จุด และ 6x6 แถว
2.ใช้ปากกาสร้างจุดตามแบบที่สร้างมา
3.เย็บตามจุด เย็บไขว้ 4 จุด ไปเลื่อยๆ
4.เย็บดอกไม้ลูกปัด/ดอกไม้ประดับตกแต่ง
5.เย็บจนหมดแบบ
6.นำผ้าที่เย็บลายเรียบร้อยไปขึ้นรูปใส่ซับและระบายเป็นปลอกหมอน
7.เย็บผ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 14x14 นิ้ว
8.นำใยสังเคราะห์มายัดให้เต็มหมอน เย็บติดให้เรียบร้อย
9.นำหมอนใส่ปลอกหมอนให้เรียบร้อย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การสร้างพิมพ์และใช้ปากกาจุดลงบนผ้าเพื่อง่ายต่อการเย็บลายปลอกหมอน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มหมอนสวยงาม

ที่อยู่ 226/2 1 - - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130

-

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางบุญชม โกสน

ที่อยู่ 226/2 1 - - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130

-

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ขายในงานอำเภอยิ้ม ปี 2555
2. ขายในหมู่บ้านและในหมู่บ้านอื่นๆ