กล้วยกรอบแก้ว

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กล้วยกรอบแก้ว ( กล้วยฉาบทรงเครื่อง ) คือ การนำกล้วยมาผ่านกรรมวิธีการทอดและปรุงรสเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคกล้วยได้ในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากผลสุก
ตำบลบ้านชุ้ง นับว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีการปลูกไม้ผลมาก โดยเฉพาะกล้วย ซึ่งสามารถปลูกได้ง่ายและนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เป็นไม้ผลที่มีคุณค่าทางอาหารเหมาะกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากมาย
กลุ่มทำกล้วยกรอบแก้ว จึงมีแนวคิดในการนำกล้วยมาแปรรูปโดยใช้สูตรพิเศษที่ทางกลุ่มค้นพบโดยการนำกล้วยมาทอดแล้วอบน้ำตาล ซึ่งจะทำให้มีรสชาติกลมกล่อม กรอบ หวาน มัน อร่อย อีกทั้งยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มอีกด้วย

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

สมาชิกในกลุ่ม เป็นสตรีและคนในชุมชน ในหมู่บ้าน และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อยากมีรายได้เสริม ซึ่งกลุ่มทำกล้วยกรอบ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนในเรื่องการมีรายได้จากอาชีพเสริม สมาชิกกลุ่มรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนเพราะกลุ่มจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. กล้วยน้ำว้า , กล้วยหักมุก
2. น้ำตาลทราย
3. เกลือ
4. น้ำมันพืช
5. น้ำสะอาด

ขั้นตอนการผลิต

1. คัดเลือกกล้วยดิบที่แก่จัดแต่ไม่สุก
2. นำมาแช่ในน้ำร้อน ตัดหัวตัดหางแล้วปอกเปลือก
3. นำมาล้างในตะแกรง แล้วนำมาหั่นไสลด์ยาวเป็นชิ้น ๆ
4. นำกล้วยดิบมาปอกเปลือกแช่น้ำเกลือแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้น ทอดในน้ำมันที่ร้อนจัด ยกลง ให้สะเด็ดน้ำมัน
5. นำมาแช่ในน้ำเชื่อมที่มีรสชาติออกหวานเล็กน้อย นำกล้วยมาตากแดดที่ร้อนจัด แล้วนำมาทอดอีก
ครั้ง นำมาอบในเตาอบ 10 นาที แล้วนำออกมาบรรจุลงในถุงบรรจุภัณฑ์ออกจำหน่าย
หมายเหตุ การเสริมคุณค่าอาหารและการแต่งรสชาติกล้วยกรอบแก้ว มีหลายวิธีตำรับพื้นบ้าน จะใช้น้ำตาลเคลือบ เรียกว่า กล้วยฉาบ ปัจจุบันมีการแต่งรสชาติ กลิ่น สี และเสริมสารอาหารทำให้ผู้บริโภคได้เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์จากกล้วยตามความชอบอีกหลายชนิดได้แก่ รสเค็ม รสสมุนไพร

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

คัดเลือกกล้วยโดยจะไม่ใช้กล้วยสุกมากจนเกินไปแต่จะเป็นกล้วยที่แก่จัดแต่ยังดิบอยู่ และจะคัดเลือกจากกล้วยในชุมชน และการเชื่อมน้ำตาลจะมีสูตรพิเศษโดยเฉพาะ ความโดดเด่นคือการคัดเลือกพันธ์กล้วยที่อบแล้วกรอบนุ่ม และรับประทานแล้วไม่ติดฟัน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทำกล้วยกรอบแก้ว

ที่อยู่ 140/2 2 - - ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

086-1428741

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางวันเพ็ญ แย้มพรต

ที่อยู่ 140/2 2 - - ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

086-1428741

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

จำหน่ายที่สถานที่ผลิต : กลุ่มทำกล้วยกรอบแก้ว บ้านเลขที่ 140/2 หมู่ที่ ๒ ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์ 086-1528741