เครื่องหนังจรเข้

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การทำเครื่องหนังจระเข้ของหมู่ที่ 4 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากเดิมคนในหมู่บ้านแห่งนี้ มีฝีมือในการจักสานเครื่องใช้ประเภท ตะกร้า สุ่มไก่ ลูกตระกร้อ และยังมีฝีมือในการใช้วัสดุตามธรรมชาติคือผักตบชวานำมาแปรรูปทำกระเป๋าสตรี เมื่อมีความเจริญในหมู่บ้านมีการอพยพของคนเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ ซึ่งคนเหล่านี้ต่างก็มีอาชีพเป็นของตนเอง ซึ่งเฉพาะฝีมือทางการทำเครื่องหนังประเภท กระเป๋า อีกทั้งพื้นที่ก็มีฝีมือในการทำกระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ ทำให้มีการพัฒนาในการผลิตสินค้าได้หลากหลายโดยเฉพาะการนำหนังสัตว์ต่าง ๆ มาเพิ่มมูลค่า เช่น หนังปลากระเบน หนังนกกระเทศ และ หนังจระเข้ ในที่นี้จะขอกล่าวถึง หนังจระเข้ ที่นำมาเพิ่มมูลค่าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง
จระเข้เป็นสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยมีปริมาณมากมายตามแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทย แต่ปัจจุบันนี้จระเข้ ประสบภาวะถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ เนื่องจากความต้องการบริโภคของมนุษย์อันมีต่อหนังและเนื้อจระเข้ ทวีปริมาณมากขึ้นประกอบกับสภาพ ความเป็นอยู่และแหล่งอาศัยหากินในธรรมชาติถูกทำลายด้วยการรุกล้ำของมนุษย์ ดังนั้นเราจึงพบเห็นเพียงจระเข้ที่เกิดหรืออยู่ในที่เพาะเลี้ยงเท่านั้นซึ่ง ก็คือหน ทางเดียวที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรจระเข้เอาไว้ได้ อีกทั้งยังเป็นจรรโลงธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจขึ้นมาเช่นนี้แล้ว การเลี้ยง การขุน การดูแลรักษาโรค การควบคุมการทำฟาร์ม และการตลาดจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ และสนใจประกอบกับการตัดสินใจดำเนินกิจการด้านการธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น เพาะเลี้ยงเพื่อขายพันธุ์ จำหน่ายเนื้อ ไข่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อ
ล่าสุด ได้นำหนังจระข้มาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์สุดหรู เช่น กระเป๋า เข็มขัด พวงกุญแจ รองเท้า อีกทั้งมีช่างที่มีฝีมือในการทำกระเป๋า จึงได้นำความรู้มาทำเป็นอาชีพให้กับตนเองและชุมชน โดยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรงเดชเครื่องหนัง ภายใต้แบรนด์ ทรงเดช เครื่องหนัง ซึ่งควบคุมคุณภาพ และดูแลกระบวนการผลิต โดย คุณพัฒนะโชค นนทะชาติ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.3.1 ผลิตภัณฑ์ดีเด่น ปี2556
1.3.2 ม ผ ช. 9999/2549
1.3.3 OTOP คัดสรร 5 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจและผู้ที่มีฝีมืออยู่แล้ว จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญา

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. หนังจระเข้
2. กรรไกร
3. กาว
4. ด้าย
5. ซิป
6. หนังเทียม
7. กระดุม

ขั้นตอนการผลิต

2.2.1 ขั้นตอนการทำหนังหน้ากระเป๋า
1. ออกแบบและวาดแบบหนังจระเข้ด้วยปากกาเมจิกตามแบบที่ต้องการ
2. ตัดหนังจระเข้ตามแบบที่วาดไว้
3. นำไปเจียร+ตัดขอบเพื่อให้สามารถเย็บได้ง่าย
4. นำไปพ่นสีหนังตามที่ต้องการ
5. นำไปทากาวเพื่อนำชิ้นส่วนที่ได้ไปประกอบกับซับใน

2.2.2 ขั้นตอนการทำซับในกระเป๋า
1. นำหนังวัวมาวาดด้วยปากกาวาดหนังตามแบบที่ต้องการ
2. นำหนังวัวไปตัดตามแบบที่วาดไว้
3. นำชิ้นส่วนที่ได้ไปฟอกหนังวัวด้วยเครื่องที่ฟอกหนัง
4. นำผ้ามาตัดเพื่อเป็นซับในของกระเป๋า
5. นำไปทากาวและติดกับหนังซับเพื่อทำส่วนซับในให้สมบูรณ์
2.2.3 นำซับในที่สมบูรณ์แล้วมาติดกับหนังหน้าด้วยการทากาว
2.2.4 นำส่วนของซับในและหนังหน้าที่ประกบกันแล้วมาเย็บให้ติดกัน
2.2.5 จี้ด้ายให้เรียบร้อย
2.2.6 ทากาวจุดที่เชื่อมต่อระหว่างหนังหน้ากับซับใน
2.2.7 เก็บขอบและเย็บของอีก 1 รอบ
2.2.8 จี้ด้ายให้เรียบร้อย
2.2.9 นำมีดคัดเตอร์กีดขอบให้สวยงาม
2.2.10 ปั่นกาวให้เรียบร้อย
2.2.11 นำไปลนด้ายให้เรียบร้อย วิธีการนี้สามารถพิสูจน์ความเป็นหนังเทียม/หนังแท้ได้
2.2.12 ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์แล้วนำไปบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ต้องมีการพัฒนารูปแบบ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยการออกแบบและให้สีและลวดลายที่สวยงามตามธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบก่อนออกสู่ตลาด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรงเดชเครื่องหนัง

ที่อยู่ 49/1687 4 - - ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

081-3150683

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายพัฒนโชค นนทะชาติ

ที่อยู่ 49/1687 4 - - ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

081-3150683

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรงเดชเครื่องหนัง บ้านเลขที่ 49/1687 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150
3.2.2 ร่วมจำหน่ายตามที่หน่วยงานราชการจัดตามสถานที่ต่าง ๆ