ต้นไม้มงคล

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ต้นกำเนิด เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ทางรัฐบาลได้มีโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน ต้นกล้าอาชีพ จึงได้เข้าไปอบรมกับโครงการเรียนประดิษฐ์ทำดอกไม้ผ้าใยบัว ทำตุ๊กตา และทำต้นโพธิ์ทองไว้บูชาบนหิ้งพระ แต่ตอนที่ทำนั้นจะเป็นใบโพธิ์ใบใหญ่ๆทำกิ่งขึ้นมาหนึ่งกิ่ง และมีใบหนึ่งใบ ต่อมาได้ไปเดินซื้อวัสดุที่สวนจตุจักร และเห็นแบบต่างๆแปลกๆเช่นเป็นต้นโพธิ์ทั้งต้นไม่มีใบแต่ทำด้วยหินอ่อนจึงมีความคิดว่าน่าจะมาปรับเป็นแบบมีใบและลูกด้วย จึงลองผิดลองถูกมาสักระยะหนึ่ง กว่าจะลงตัวเป็นต้นไม้มงคลรูปแบบปัจจุบัน เมื่อก่อนเคยทำเป็นต้นอย่างเดียวและมีใบหลากหลายสีตามวันเกิดตามที่สั่ง ต่อมาได้นำต้นไม้มงคลมาใส่ตู้กระจก เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และทำเป็นต้นหลากหลายรูปแบบ มีต้นขนาดเล็กเป็นคู่เงิน-ทอง ต้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต่อมาเห็นว่าผลิตภัณฑ์เป็นที่สนใจของหลายๆคนและเป็นที่นิยมชื่นชอบ และมีชื่อเสียงภายในหมู่บ้านตำบลและอำเภอ จึงมีความคิดว่าจะมาลงทะเบียนเข้าคัดสรร OTOP เมื่อมาถึงพัฒนาชุมชนอำเภอ ต้องทำตามขั้นตอนหลายอย่าง ซึ่งทางอำเภอแนะนำให้ไปขอใบผ่านการรับรอง มผช. ที่อุตสาหกรรมจังหวัด จนได้เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานเลขที่ มผช.๘๐๐/๒๕๔๘ ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อมาเห็นว่าในชุมชนมีผู้สูงอายุที่ยังสุขภาพดีและสามารถทำงานได้และอยากมีรายได้เสริม จึงชักชวนกันมาฝึกทำต้นไม้มงคล ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน ๑๐ ท่าน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ต้นไม้มงคล มีความหมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรง มีลูกหลานบริวาร มีความอบอุ่นร่มเย็น อุดมด้วยโชคทรัพย์สินเงินทอง และหน้าที่การงาน

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

๑) ได้รับมาตรฐาน มผช. ๘๐๐/๒๕๔๘
๒) ได้รับการรับรองตามโครงการต้นกล้าอาชีพ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

สมาชิกในกลุ่ม เป็นสตรีในหมู่บ้าน และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อยากมีรายได้เสริม ซึ่งกลุ่มทำต้นไม้มงคลสามารถสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนในเรื่องการมีรายได้จากอาชีพเสริม สมาชิกกลุ่มรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนเพราะกลุ่มจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑) เส้นลวด เบอร์ ๒๖
๒) ส่วนประกอบใบเงินใบทอง
๓) ส่วนประกอบ ลูกเงิน ลูกทอง หินสี
๔) ก้อนเงิน ก้อนทอง
๕) กระถางขนาดต่างๆ
๖) ดินน้ำมัน
๗) หินสีใส่กระถาง
๘) ตู้กระจก
๙) คีมตัดลวด
๑๐) คีมปากจิ้งจก

ขั้นตอนการผลิต

๑) ใช้ลวดเบอร์ ๒๖ มาทำเป็นลำต้น ใช้ลวด ๑๐ เส้นนำลวดมาพับครึ่งบิดกลาง ทำเป็นฐานต้นให้สูงประมาณ ๖-๗ ครั้ง แล้วแยกกิ่งออก กิ่งแรกมี ๔ กิ่ง กิ่งละ ๔ เส้น ๑ กิ่ง กิ่งละ ๒ เส้น ๒ กิ่ง แล้วบิดเป็นฐานขึ้นไปอีก ก็แยกกิ่งอีก ๒ ด้าน ด้านละ ๔ เส้น แบ่งเป็นกิ่งละ ๒ เส้น เสร็จแล้วบิดฐานขึ้นไปอีกให้ได้ ๓ ชั้น ในชั้นที่ ๓ จะเหลือลวดแค่ ๔ เส้น แบ่งเป็น ๒ กิ่ง กิ่งละ ๒ เส้น ก็จะได้ลำต้นของต้นไม้มงคล
๒) ต่อมานำลูกเงิน-ลูกทอง ของต้นไม้มาใส่ตามกิ่ง ใส่ ๓ ลูก แล้วบิด ๕ เกลียว แยกออกใส่จนครบ ๓ ลูก ๓ กิ่ง ใส่หมดจนครบทุกกิ่งให้เสร็จ
๓) นำใบเงิน-ใบทอง มาใส่ทีละกิ่งใส่แล้วบิด ๕ เกลียว จนหมดความยาวของเส้นลวดในแต่ละกิ่ง ทำจนเสร็จทุกกิ่ง เมื่อเสร็จแล้วนำต้นไม้มาจัดตบแต่ง ดัดต้นไม้ให้พลิ้วไหว สวยงาม
๔) นำต้นไม้มาใส่กระถาง โดยใช้ดินน้ำมันอัดที่โคนต้น
๕) เอาหินสีโรยบริเวณที่ดินน้ำมัน
๖) นำกระถางมาติดกาวใต้กระถางให้ติดกับฐานตู้กระจก
๗) นำก้อนเงิน-ก้อนทอง มาตบแต่งให้เกิดเป็นความสวยงามและมีมงคลมากขึ้น
๘) ปิดตู้กระจก เช็ดทำความสะอาดตู้กระจกให้เรียบร้อย เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

๑) ทำด้วยใจ ทำแล้วมีความสุขในการทำ
๒) ผู้ผลิตต้องมีความชำนาญ มีประสบการณ์ และมีความประณีตในผลิตภัณฑ์ที่ทำ
๓) การนำก้อนเงินก้อนทองมาติด ทำให้ต้นไม้ดูมีมงคลมากขึ้น
๔) ตู้กระจกที่นำมาบรรจุทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีมูลค้าเพิ่มขึ้นและดูสวยงาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มต้นไม้มงคล

ที่อยู่ 73/4 2 - - ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๐๘๙-๑๔๓๙๑๙๗

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางวีราภรณ์ พันธ์เจริญ

ที่อยู่ 73/4 2 - - ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๐๘๙-๑๔๓๙๑๙๗

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

จำหน่ายที่สถานที่ผลิต : กลุ่มต้นไม้มงคล บ้านเลขที่ ๗๓/๔ หมู่ที่ ๒ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๔๓๙๑๙๗