พิมเสนน้ำแฟนซี

หมวด : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

พิมเสนน้ำแฟนซี ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาฯ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความแตกต่างจากพิมเสนน้ำที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด เนื่องจากครูผู้ฝึกสอนวิชาชีพ ให้กับทางกลุ่มมีความคิดว่า พิมเสนน้ำโดยปกติกลิ่นที่มีจำหน่ายทั่วไป เป็นกลิ่นธรรมชาติของส่วนผสม คือ กลิ่นเมทอล เพราะเนื่องจากเป็นส่วนประกอบหลักของส่วนผสม ต่อมาได้มีการใส่กลิ่นยูคาลิปตัส เพื่อบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก และใส่สีต่างๆตามชอบ เมื่อผู้ซื้อใช้สูดดมก็จะได้กลิ่นเดียวกันทั้งหมดทุกสี
ตามปกติแล้ว ธรรมชาติของมนุษย์มีความแตกต่างกัน ความชอบในรส หรือกลิ่นต่างๆ ก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย จึงมีความคิดถ้าหากเราเติมกลิ่นหอมเพิ่มเติมลงไปในตัวพิมเสนน้ำให้เข้ากับสีที่ใส่ กลิ่นที่ใช้ก็เป็นกลิ่นที่ทำให้เราสดชื่น ผ่อนคลาย ไม่ฉุน จำทำให้ตัวพิมเสนน้ำมีทั้งสีและกลิ่นที่ถูกใจผู้ใช้ ไม่น่าเบื่อ สำหลับกลิ่นที่ใส่ลงไปนั้นจะใส่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ และไม่ทำให้ส่วนผสมเจอจาง หรือคุณภาพการใช้งานลดลง
ดังนั้น พิมเสนน้ำแฟนซีของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาฯ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีความแตกต่าง จากพิมเสนน้ำทั่วไปในท้องตลาด และได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ภาคกลาง ในระดับ 4 ดาว ในปี 2546

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ได้ลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การผลิตพิมเสนน้ำ ใช้แรงงานของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าข้าม หมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อย่างแท้จริง จึงทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น การรวมกลุ่มพิมเสนน้ำแฟนซี จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มถ่ายทอดภูมิปัญญา มีการพัฒนาปรับปรุง ให้ทันสมัยและมีสีสันที่หลากหลาย

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. พิมเสน 1 ส่วน
2. การบูร 2 ส่วน
3. เมลทอล 3 ส่วน
4. น้ำมันยูคาลิปตัส นิดหน่อย
5. ภาพชนะผสม
6. กลิ่นดอกไม้ต่างๆ
7. ขวดขาวขุ่น

ขั้นตอนการผลิต

1. นำพิมเสน การบูร แล้วใส่เมลทอลตามลงไปคนให้เข้ากันเมลทอลจะเป็นตัวทำละลาย หากยังมีตะกอนหรือละลายน้อยก็ใส่เมลทอลตามลงไปอีกนิดหน่อยคนให้ละลายให้หมด แล้วใส่น้ำมันยูคาลิปตัสลงไป มากน้อยตามใจชอบลองดมกลิ่นดู
2. คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
3. บรรจุขวดแบบใส่สำลี โดยปั้นสำลีใส่ในขวดพอประมาณ ใช้ไซริงจ์ดูดพิมเสนน้ำหยดใส่ขวด ขวดละประมาณ 4 ซีซี
4. หากต้องการสีสัน หรือกลิ่นอื่นให้ผสมตามต้องการ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การผสมส่วนผสมนั้นต้องได้สัดส่วน แล้วต้องคนให้เป็นน้ำไม่มีตะกอนเหลือก้นภาชนะ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา

ที่อยู่ 30/21 3 - - ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

038-573489

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางราตรี โปรยรุ่งโรจน์

ที่อยู่ 30/21 3 - - ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

038-573489

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- ที่ทำการกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา หมู่ 3 ตำบลท่าข้าม
- ร้านค้าชุมชน
- ผลิตส่งตามการสั่งซื้อของลูกค้า