หัตถกรรมหุ่นฟางนกเล็ก

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมผู้นำชุมชนไปงานงานหุ่นฟางนกที่จังหวัดชัยนาท และได้เห็นหุ่นฟางนกจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์หุ่นฟางนกตัวเล็กขึ้นมาเนื่องจากที่ชุมชนมีวัตถุดิบจำนวนมากเหมาะแก่การทำหุ่นฟางนกเล็ก ดังนั้นจึงเริ่มรวมชาวบ้านในหมู่บ้าน เป็นกลุ่มแม่บ้าน บ้านควาย หมู่ที่ ๗ ตำบลวังไก่เถื่อน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มในการจัดทำหุ่นฟางนกเล็กเพื่อเป็นรายได้เสริม และได้ตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มพัฒนาหัตถกรรมหุ่นฟางนกเล็ก ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ และต่อมาได้มีการพัฒนาการทำหุ่นฟางให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาด แต่ยังคงเอกลักษณ์ของเดิมไว้

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นการรวมกลุ่มฝีมือแรงงานของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ผลงานที่ออกมาจึงสื่อให้เห็นถึงการที่ชุมชนมีทรัพยากรในการทำหุ่นฟางเล็กมากมาย และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำของที่มีในชุมชนมาสร้างรายได้ ก่อเกิดถึงความคิดสร้างสรรค์งานฝีมือที่มี มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และการถ่ายทอดสู่เยาวชนในชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำหุ่นฟางนก ให้กับผู้ที่สนใจมาศึกษา

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- ลวดดัดเป็นรูปตัวนก
- การดาษกาวย่น
- การดาษสี
- กาวยาง
- ทิชชู
- ฟางข้าว
- ตอปี่(ต้นข้าว)
- ลูกแก้ว

ขั้นตอนการผลิต

๑. นำลวดที่ขึ้นโครงนกมาติดกระดาษกาวย่นให้รอบโครงลวด ทากาวให้ทั่วโครง
๒. นำปีกที่ทำไว้แล้วทากาวนำมาติดที่โครงลวดตัวนกด้วยกาวยาง
๓.ติดหางและติดขนนกให้ทั่วตัวโดยใช้ฟางข้าวและกาวยาง แล้วรูปขนด้วยกาวยาง
๕. นำหัวมาประกอบกับตัวและติดตาด้วยลูกแก้ว
๖. ทำเล็บด้วยกระดาษทิชชูที่ผมก้าวไว้แล้วนำมาปั้นขึ้นรูปเล็บ
๗. ประกอบตัวนกเสร็จเรียบร้อยรอจนกว่ากาวจะแห้ง
๘. นำตัวนกไปพ่นสีเคลือบตัวนกแล้วรอให้แห้ง ๑ วัน แล้วพ่นแล็กเกอร์เคลือบอีก ๑ ชั้น ผึ่งแดดอีก ๑ วัน แห้งแล้วนำมาเพ้นสีตามต้องการเป็นตัวนกที่เสร็จสมบูรณ์

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

นกที่ได้แต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันไปเนื่องจากวิธีการทำจะทำด้วยมือทั้งสิ้นจึงมีความแตกต่างกันกันในรายละเอียดแต่มีเสน่ห์เนื่องจากทำด้วยมือและนกที่ได้จะเหมือนนกที่มีชีวิต

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มพัฒนาหัตถกรรมหุ่นฟางนกเล็ก

ที่อยู่ ๑๑๔ 7 - - ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130

๐๖๒๐๖๕๑๑๙

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสำเริง ยอดเผือก

ที่อยู่ ๑๑๔ 7 - - ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130

๐๖๒๐๖๕๑๑๙

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- ที่ทำการพัฒนาหัตถกรรมหุ่นฟางนกเล็ก หมู่ ๗ บ้านควาย
- ขายตามงานเทศกาลต่างๆ ทั้งในและต่างจังหวัด