วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าลาภ

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าลาภ ตั้งขึ้นเมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๓ มีสมาชิก ๒๐ คน ระดมหุ้นจากสมาชิกและชุมชน หุ้นละ ๑๐ บาท จำนวน ๓๕๒ หุ้น เป็นเงิน ๓,๕๒๐ บาท เพื่อแปรรูปกล้วย ซึ่งมีมากในท้องถิ่น และขายไม่ได้ ให้เป็นกล้วยกวน ปัจจุบันเพิ่มการแปรรูปให้มีความหลากหลายมากขึ้น เป็นกล้วยอบกระเทียม กล้วยมะขาม กล้วยรสน้ำจิ้ม กล้วยกวนสอดไส้ เป็นต้น
นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท ได้จัดกิจกรรมเครือข่าย OTOP รักษ์สุขภาพอำเภอเมืองชัยนาท เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ส่งเสริมกลุ่มให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรูปกล้วยเพื่อสุขภาพ กลุ่มจึงได้ลองผิดลองถูก คิดค้นสูตรเพื่อสุขภาพขึ้นมาให้มีความแปลกใหม่ อร่อยและน่ารับประทาน เป็นผลิตภัฑณ์ใหม่ คือ กล้วยสมุนไพรไรซ์เบอรี่

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-การผลิตใช้แรงงานจากคนในชุมชน และวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
-สร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน
-เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกัน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑) กล้วย
๒) ถั่วเหลือง
๓) งา
๔) ถั่วลิสง
๕) ใบมะกรูด
๖) น้ำตาลทราย
๗) น้ำมะตูม
๘) เกลือ
๙) ใบส้มซ่า
๑๐) น้ำมะขาม
๑๑) น้ำมันพืช

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ รสชาติที่แปลกใหม่ อร่อย น่ารับประทานและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ใส่ใบส้มซ่าสรรพคุณเป็นสมุนไพรมีประโยชน์ต่อร่างกาย และใส่ข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีสารอาหารสูงต่อต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าลาภ

ที่อยู่ - 7 - - ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

๐๘๖-๒๐๗๒๑๒๘

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางอัมพร เผ่าพงศ์ศักดิ์

ที่อยู่ - 7 - - ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

๐๘๖-๒๐๗๒๑๒๘

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๑) ที่ทำการกลุ่ม
๒) ร้านค้าในจังหวัดและต่างจังหวัดที่เป็นตัวแทนจำหน่าย
๓) OTOP สวนนก
๔) ร้านชัยนาท CEO
๕) ร้านปึ่งหงี่เซียง ในปั้มปตท.สะพานใหม่
๖) จำหน่ายตามงานมหกรรมต่างๆ