เครื่องแกงป่า (แกงเผ็ด แกงกะทิ)

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากในท้องถิ่นได้ปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านไว้ใช้เองในครัวเรือนทุกๆ บ้าน เพื่อเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารบริโภคในครัวเรือนเช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย ขมิ้น ขิง ข่า ฯลฯ แต่ก็มีส่วนมากที่เหลือขายไม่ได้ จึงเป็นปัญหาของชุมชนว่าจะทำอย่างไรกับผลผลิตที่มีเพื่อทำให้เกิดรายได้เพิ่มแก่ครัวเรือน ดังนั้นประมาณปี 2550นางอัมพร ผุดโรย ก็เลยได้ชักชวนสมาชิกในหมู่บ้านมารวมกันตั้งกลุ่มนำวัตถุดิบมาแปรรูปให้มีมูลค่า โดยการนำมาแปรรูปเป็นเครื่องแกงจนทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมและทำให้ชุมชนมีความสามัคคี เข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- ไม่มีสารปรุงแต่ง รส สี กลิ่น
- ใช้วัตถุดิบใหม่ สด และปลอดสารเคมี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- สะอาดทุกขั้นตอนการผลิต
- ผลิตใหม่ทุกๆวัน
- รสอร่อย เข้มข้น ถึงเครื่องแกงปักษ์ใต้

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การปรุงอาหารในสมัยก่อนนั้นต้องตำเครื่องแกงเอง ทุกครัวเรือนจึงต้องมี ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย พริก พริกไทย พืชสมุนไว้ทุกบ้าน มีเหลือก็ไม่ได้คิดจะขายเพราะทุกๆบ้านต่างก็ปลูกไว้ แต่ปัจจุบันครัวเรือนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การทำงานที่ต้องเร่งรีบและคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมที่จะมานั่งตำเครื่องแกงทุกๆ วัน วัตถุดิบที่มีทุกบ้านก็เลยเหลือกิน กลุ่มน้ำพริกเครื่องแกงบ้านเนินทองจึงเกิดขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่มีเหลือมากมาย และ รองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยการรับซื้อวัตถุดิบจากคนในชุมชน ขายกลับให้กับสมาชิกและคนในท้องถิ่นในราคาพิเศษ เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ทำให้ชุมชนมีความสามัคคีเอื้ออาทรต่อกัน อีกทั้งกลุ่มน้ำพริกเครื่องแกงบ้านเนินทองยังต้องการที่จะขยายตลาดและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยได้เข้ามาจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ขออำเภอท่าแซะ เพื่อที่กลุ่มจะได้เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ให้กับบุตรหลาน คนรุ่นใหม่ที่สนใจต่อไป

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1.1 ตะไคร้ 3 กิโลกรัม
2.1.2 ข่า 2.5 กิโลกรัม
2.1.3 กระชาย 2 กิโลกรัม
2.1.4 ขมิ้น 1.5 กิโลกรัม
2.1.5 กระเทียม 3 กิโลกรัม
2.1.6 พริกแห้ง 10 กิโลกรัม
2.1.7 พริกไทย 1 กิโลกรัม
2.1.8 เกลือ 2 กิโลกรัม

ขั้นตอนการผลิต

ก่อนที่นำจะแปรรูป เครื่องปรุงต้องล้างทำความสะอาด และผึ่งไว้เพื่อสะเด็ดน้ำ นำตะไคร้ ข่า ขมิ้น กระชาย หั่นเป็นบางๆ แกะเปลือกกระเทียม และนำเครื่องปรุงทั้งหมดมาคลุกเคล้ารวมกัน ก่อนนำไปเข้าเครื่องบด จะบดหยาบๆ ก็ได้ เป็นเครื่องแกงป่า แกงไตปลา หรือจะบดให้ละเอียดก็ได้ ใช้เป็นแกงกะทิ หรือผัดพริกแกงต่างๆ เมื่อได้ตามต้องการนำออกมาใส่ภาชนะไว้ หรือบรรจุกระปุก พร้อมจำหน่ายได้เลย
ขั้นตอนที่ละเอียด ยุ่งยาก หรือใช้เวลานานเป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ หั่น ซอย เพราะจะใช้แรงคนอย่างเดียวไม่มีเครื่องจักรช่วย วัตถุดิบทุกชิ้นจึงผ่านมือของกลุ่ม หากเห็นว่ามีตำหนิ ไม่สด จะคัดออกทันที

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ใช้วัตถุดิบที่มีในหมู่บ้าน สดใหม่ ปลอดสารเคมี ส่วนประกอบครบ ทำให้รสชาติอร่อย คงที่ ได้มาตรฐานที่แน่นอน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มน้ำพริกเครื่องแกงบ้านเนินทอง

ที่อยู่ 160/1 6 - - ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

084-9930534 หรือ 091-3197765

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

อัมพร ผุดโรย

ที่อยู่ 160/1 6 - - ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

084-9930534 หรือ 091-3197765

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 กลุ่มน้ำพริกเครื่องแกงบ้านเนินทอง บ้านเลขที่ 160 / 1 หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เบอร์โทรศัพท์ : 084 - 993