จักสานเข่งปลาทู

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ในหมู่บ้านมีปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสาน และได้รวมกลุ่มแม่บ้านหมู่ 2 ตำบลดงตะงาว เป็นกลุ่มจักสาน เช่น การสานกระด้ง ตระแกรง และเข่งปลาทู พ่อค้าได้มาติดต่อให้กลุ่มแม่บ้านสานเข่งปลาทูส่งขาย โดยมีวิทยากรมาสอนสานเข่งปลาทู และมีหน่วยงานทางราชการเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการอบรม การจัดทำบัญชี การจักสาน ในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ แต่ทางกลุ่มส่วนมากจะสานเข่งปลาทูส่งให้พ่อค้าคนกลาง เพราะพ่อค้าคนกลางจะนำวัตถุดิบ เช่นไม้ไผ่ และเชือกมาให้แม่บ้านพร้อมสามารถที่จะสานเข่งปลาทูได้ ไม่ต้องไปหาวัตถุดิบจากที่อื่นหรือในชุมชน ถ้าแม่บ้านต้องการเพิ่มราคาเข่งปลาทูก็ไม่ต้องเอาวัตถุดิบจากพ่อค้าคนกลางจะทำให้เข่งปลาทูมีราคาเพิ่มขึ้นทำให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมสามารถมีรายได้เพิ่มให้ครอบครัว

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

2) ราคาถูก
3) ทำได้ไว
4) วัสดุหาง่าย มีอยู่ในชุมชน

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของอำเภอ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่ม วัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชน และสามารถสานเข่งปลาทูกันได้ทุกเพศทุกวัย ไปตรงไหนก็สามารถจะสานเข่งได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) ไม้ไผ่
2) เชือก หรือหวาย
3) มีด
4) กบ
5) กรรไกร

ขั้นตอนการผลิต

1) ตัดไม้ไผ่สีสุก ขนาดเข่งเล็กประมาณ 30 ซม. เข่งใหญ่ประมาณ 50 ซม. ผ่าซีกแบ่งครึ่ง
2) ไสไม้ไผ่กับกบให้เป็นเส้น
3) ตัดไม้ขนาดประมาณ 10 ซม. เพื่อขัดกับก้นเข่ง
4) ตัดไม้ขนาดเพื่อทำขอบเข่งปลาทู ขอบใน 1.5 ซม ขอบนอก 2 ซม.
5) นำไม้ที่ไสแล้วมาสานเป็นแผงเข่งปลาทู
6) สานเสร็จนำแผงมาทุบให้เป็นมุม และใช้ไม้ขัดก้นเข่ง
7) นำแผงที่ขัดก้นเข่งแล้วมาประกอบใส่ขอบในและนอก
8) ใช้เชือกหรือหวายผูกขอบให้เรียบร้อย
9) ตัดแต่งขอบให้สวยงาม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การเข้าขอบเข่งต้องโค้งได้รูปให้กลมและสวยงาม โดยใช้กระดานตอกตะปู ให้กลมและนำรูปแผงเข่งให้ไปในแบบจึงจะได้เข่งปลาทูที่กลมและสวยงาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มจักสาน

ที่อยู่ 31 2 - - ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางทองชิน วัดแก้ว

ที่อยู่ 31 2 - - ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210

089-8018905

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ที่ทำการกลุ่มจักสาน
2) ร้านค้า OTOP อำเภอดอนพุด