น้ำเห็ดหลินจือ

หมวด : เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ในสมัยนั้นได้มีอาชีพเกษตรกร เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร เลี้ยงสัตว์ฯ ที่ชาวบ้านธรรมดาใช้หากินเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงครอบครัว อาชีพเกษตรกรปลูกพืชก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในเขตอำเภอวิหารแดงตั้งแต่สมัยก่อนได้มีอาชีพเพาะเห็ดฟาง ซึ่งชาวบ้านทำเป็นอาชีพหลักสืบต่อกันมา แต่เมื่อเวลาผ่านไปราคา ต้นทุน วัสดุได้เพิ่มมากขึ้นๆ จากที่เคยได้กำไรพออยู่ได้ก็กลับขาดทุนกัน บางรายก็ถึงกับเลิกเพาะเห็ดฟางกันไปเลย ก็จึงได้เริ่มหันมาหาอาชีพใหม่ๆ แต่แนวทางเดียวกันก็เลยเกิดการรวมกลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดเกิดขึ้น ขั้นแรกก็เริ่มจากเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนธรรมดา เมื่อทำโดยชำนาญแล้วก็ทดลองทำเห็ดอีกหลายๆ ชนิด เช่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดกระด้าง เห็ดหลินจือ จากการที่ได้เพาะเห็ดหลินจือเอง และรู้ถึงสรรพคุณทางการรักษาโรค และบำรุงร่างกาย จึงได้นำเห็ดหลินจือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดหลินจือขึ้นในปัจจุบัน เชื่อว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีรายได้ที่ดีน่าสนใจ และในอนาคตน่าจะไปได้อีกยาวไกล

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

1) เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้บุคคลที่สนใจในอาชีพเพาะเห็ดเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ฟรี ทั้งในและนอกชุมชน ตลอดจนทั้งในและต่างประเทศ
2) ออกให้ความรู้เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งรัฐหรือเอกชนตามที่ติดต่อเข้ามา
3) สาธิตการทำน้ำเห็ดหลินจือและให้ความรู้ สำหรับผู้สนใจ

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) เห็ดหลินจือ
2) น้ำตาลทรายแดง
3) น้ำตาลฟรุกโตส
4) น้ำผึ้ง
5) น้ำเปล่า

ขั้นตอนการผลิต

1) ต้นน้ำให้เดือด
2) ใส่เห็ดหลินจือลงไป ต้มประมาณ 20-30 นาที
3) ตักดอกเห็ดออก
4) เติมน้ำตาลทรายแดง น้ำตาลฟรุกโตส และน้ำผึ้งลงไป
5) ต้มน้ำเห็ดต่ออีกประมาณ 10-15 นาที
6) กรองและบรรจุน้ำเห็ดที่ต้มแล้วใส่บรรจุภัณฑ์

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1) อาหารและวัสดุที่ใส่เข้าไปเพียงพอต่อความต้องการของดอกเห็ดทำให้เห็ดออกดอกอย่างสม่ำเสมอ และออกดอกได้นานกว่าก้อนเชื้อของผู้ผลิตรายอื่น
2) โรงเรือนพักก้อนเห็ดทำอย่างเป็นมาตรฐานจึงปลอดจากโรคแมลง
3) ผลิตก้อนเชื้อเห็ดที่ได้มาตรฐานใส่เนื้อขี้เลื่อยเต็มจำนวนทำให้ก้อนที่ออกมาสวยงาม
4) เลือกเห็ดที่มีคุณภาพ โตเต็มที่ และเราควบคุมกระบวนการผลิตเป็นอย่างดีทุกขึ้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดความเพื่อความปลอดภัยและบำรุงสุขภาพ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ศูนย์เรียนรู้เห็ดครบวงจรบ้านคลองไทรฯ

ที่อยู่ - 9 - - ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ลุงหยุด แช่มประเสริฐ

ที่อยู่ - 9 - - ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150

-

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) จำหน่วยในชุมชน
2) ลูกค้าต่างจังหวัดมารับของเอง
3) ออกส่งของภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง/ ร้านมหาชนคนเกษตร ตลาดบ้านอ้อย อำเภอเมืองสระบุรี
4) ร้านขายของฝาก สวนริมเขา ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี