ข้าวแต๋นสมุนไพรบ้านต้นงิ้ว

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นการนำเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากประชากรในหมู่บ้านต้นงิ้ว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา นอกฤดูทำนาก็ทำสวน ปลูกถั่วเหลือง พริก และพืชผักอื่น ๆ ซึ่งบางปีพืชผักมีผลผลิตดี ราคาตกต่ำ เลยมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสามารถเก็บไว้กิน ไว้ใช้ ได้นานยิ่งขึ้น ทั้งยังนำผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เหลือไปขายเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1) ๓ ดาว ปี ๒๕๔๙
2) ๓ ดาว ปี ๒๕๕๑
3) ๑ ดาว ปี ๒๕๕๓
4) ๓ ดาว ปี ๒๕๕๕
5) อย.
6) มผช.

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) ข้าวสารเหนียว 5 ลิตร
2) แตงโม 1 ผล
3) งา ขาว 1 ขีด
4) เกลือป่น 1ช้อนชา
5) น้ำตาลปี๊บ
6) น้ำอ้อยผง 2 ขีด
7) น้ำมัน พืช 1 ขวด
8) แบบพิมพ์ ทำจากไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว สูง 1 เซนติเมตร

ขั้นตอนการผลิต

1) นำ แตงโม 1 ลูก มาคั้นเอาแต่น้ำ แล้วนำไปผสมน้ำเปล่าให้ได้ 4 แก้ว ใส่เกลือ น้ำอ้อยผง งาขาว คนให้เข้ากัน เก็บใส่ภาชนะไว้ (ควรทำก่อนนิ่งข้าว ถ้าไม่มีแตงโม อาจเป็นน้ำผลไม้ชนิดอื่นก็ได้ เข่น มะม่วง หรือผลไม้ตามฤดูกาล)
2) นำข้าวสาร (ข้าวเหนียว) มาแช่น้ำ 1 คืน นึ่งให้สุก พักไว้ให้เย็น แล้วนำมาคลุกกับ น้ำแตงโมที่เตรียมไว้แล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
3) น้ำไปกดลงในพิมพ์ ไห้แน่นพอสมควร
4) นำข้าวออกจากพิมพ์ วางบนตะแกรง แล้วนำไปตากแดด ประมาณ 1 วันครึ่ง เมื่อแห้งแล้ว เก็บใส่ถึง มัดปากถุงให้แน่น
5) ใส่น้ำมันพืชให้เต็มกระทะ ตั้งไฟให้ร้อนจัด เอาข้าวที่จากแห้งแล้วลงทอด ประมาณ 40 วินาที ข้าวแตนจะลอยขึ้น ให้ตักออก นำมาวางบนตะแกรง เพื่อสะเด็ดน้ำมัน และพักไว้ให้เย็น
6) นำน้ำตาลปี๊บ เคียวไฟให้ตกทราย พักไว้ให้เย็นพอประมาณ แล้วนำมาหยดลงบนข้าว
7) ใช้ถุง พลาสติกสำหรับใส่อาหาร ขนาดที่ต้องการบรรจุขาย ถ้าจะให้ดี ปิดปากถุงให้มิดชิด กันลมเข้า วิธีง่ายๆ ไล่ลมออกจากถุง แล้วใช้เครื่องรีดปากถุง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเท่านั้น จะทำให้รสชาติอร่อย ไม่ใส่สารกันบูด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว

ที่อยู่ ๑๑๔/๑ 2 - - ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

-

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางดำ วงค์คำอ้าย

ที่อยู่ ๑๑๔/๑ 2 - - ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

-

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว
2) ร้านค้าในหมู่บ้าน / ตำบล
3) ออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานต่าง ๆ
4) ร้านวนัสนันท์เชียงใหม่