ฝ้ายละอ่อน

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ฝ้าย คือ เส้นใยเก่าแก่ชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในการทอผ้ามาแต่สมัยโบราณ โดยหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งบอกให้รู้ว่ามีการปลูกฝ้ายและปั่นฝ้ายเป็นเส้นด้ายมานานแล้ว ใยฝ้ายได้มาจากส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดของต้นฝ้าย หรือที่เรียกว่า ปุยฝ้าย ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ ฝ้ายมีคุณสมบัติเนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนได้ดี เนื่องจากฝ้ายมีช่องระหว่างเส้นใย จึงเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย
ฝ้ายละอ่อน มาจากคำว่า ฝ้ายและละอ่อน ฝ้ายหมายถึงวัตถุดิบในการตัดเย็บชุดละอ่อนเป็นภาษาพื้นเมืองเหนือหมายถึง เด็ก ฝ้ายละอ่อนจึงหมายถึงชุดผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก ฝ้ายละอ่อน ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมๆกับถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี๒๕๔๕ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดให้มีถนนคนเดินที่ถนนท่าแพ ในแนวคิด การคืนชีวิตให้ชุมชน คืนถนนให้คนเดิน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ชุดบาติกเด็กชายหญิงมีลวดลายน่ารัก สีสันสดใสสวยงาม ชุดสาลูเด็กชายหญิงสีสันสดใสสวยงามย้อมอย่างดีสีไม่ตก

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ดังภาพประกอบ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญา และสร้างความรักความสามัคคีต่อกัน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) ผ้าฝ้าย
2) จักรเย็บผ้า
3) กรรไกรตัดผ้า
4) เข็มเย็บผ้า
5) ด้ายเย็บ
6) ด้ายโพ้ง
7) ยางยืด
8) กระดุม
9) ชอล์ก กระดาษคาร์บอน ลูกกลิ้ง

ขั้นตอนการผลิต

1) วางแผนการผลิต ประกอบด้วย จำแนกปริมาณการผลิตเป็นแต่ละสายผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าสาลู และผ้าบาติก
2) พยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าสาลู ผ้าบาติก หากปริมาณวัตถุดิบคงเหลือมีไม่เพียงพอก็จะซื้อเพิ่มจากแหล่งวัตถุดิบ
3) ออกแบบและตัดผ้าตามขนาดและปริมาณการผลิตที่วางไว้
4) ส่งมอบวัตถุดิบให้แก่แผนกตัดเย็บ
5) เมื่อตัดเย็บเสร็จแล้วจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจคุณภาพการเย็บ เทียบวัดขนาดผลิตภัณฑ์กับแม่แบบ (วัด Size) หากพบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะส่งกลับให้แก่แผนกตัดเย็บเพื่อแก้ไข และเย็บใหม่
6) ปักตกแต่งตามลวดลายที่ออกแบบไว้
7) รีดผ้าให้ได้รูปทรงที่สวยงาม หลังจากนั้นจึงบรรจุลงหีบห่อ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เพิ่มความน่าสนใจ สวยงามประณีต ด้วยการใช้จักรเล่นลวดลายเส้นตามส่วนต่างๆของเสื้อ ไม่ว่าจะเป็น คอเสื้อ ปลายแขน ชายเสื้อ นอกจากนี้มีการนำลูกปัดมาปักเป็นลวดลายต่างๆ และใช้ด้ายปักลายเพิ่มเติมในแต่ละแบบของชุดเด็ก

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มงานผ้าฝ้ายละอ่อน

ที่อยู่ ๔๑/๖ 3 - - ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

๐๘๙-๗๕๖๔๙๘๔ ๐๕๓-๑๑๗๕๖๒

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาวกันยา ลิมสัมพันธ์สันติ

ที่อยู่ ๔๑/๖ 3 - - ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

๐๘๙-๗๕๖๔๙๘๔ ๐๕๓-๑๑๗๕๖๒

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ที่ทำการกลุ่มงานผ้าฝ้ายละอ่อน บ้านเลขที่ ๔๑/๖ หมู่ ๓ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
2) ถนนคนเดินเชียงใหม่ วันอาทิตย์
3) งานผ้าฝ้าย ศูนย์อุตสาหกรรม ภาคที่ ๑ เชียงใหม่