ครีมบำรุงผิว(ยอง ฮิม ฮูส์)

หมวด : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

อดีตแพทย์แผนไทยพ่อหนานสุวรรณ บุญทาวงศ์ษา ด้วยความชอบในการสะสมพันธุ์พืชสมุนไพรหายาก โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีประโยชน์บำรุงผิวพรรณ ลดรอยกระ จุดด่างดำของผิวหนัง เช่นว่านมหากาฬ ซึ่งได้ทำให้แม่คำหนุ่ม ผู้เป็นภรรยาได้ใช้เป็นประจำ (ปัจจุบันแม่คำหนุ่มอายุย่างเข้า 86 ปี) จึงถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และออกมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ในชื่อ ยอง ฮิม ฮู

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

2) มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากสมุนไพรไทย

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1) เลขทะเบียน อย.
2) OTOP 2 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

1) วัตถุดิบทุกชนิดมาจากกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่น
2) แรงงานทั้งหมด รวมถึงสมาชิกในกลุ่มกรรมการมาจากชุมชนคนท้องถื่น
3) ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
4) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกภายในกลุ่ม

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) ว่านมหากาฬ
2) น้ำผึ้งเดือน 5
3) มะขาม
4) ส้มป่อย
5) ขมิ้นชัน

ขั้นตอนการผลิต

1) ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ
2) ผึ่งให้แห้ง
3) บดขมิ้นชันให้ละเอียด
4) ต้มมะขาม กรองเอาแต่น้ำมะขาม
5) ต้มส้มป่อย กรองเอาแต่น้ำ
6) หั่นว่านมหากาฬ
7) ตากแดดให้แห้ง
8) ต้มว่านมหากาฬ กรองเอาแต่น้ำ
9) ผสมส่วนผสมให้เข้ากัน
10) บรรจุลงขวด ปิดฝาให้สนิท

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และคัดเลือกวัตถุดิบธรรมชาติที่เป็นเกษตรอินทรีย์

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเฮือนสมุนไพร

ที่อยู่ 69/11 2 - - ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

-

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

น.ส.พัฒนาพร โปธิ

ที่อยู่ 69/11 2 - - ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

-

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ตลาดป่าบง
2) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
3) งานแสดงสินค้า OTOP ภูมิภาคต่างๆ