ภาวนาผ้าแปรรูป

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ร้านภาวนาผ้าแปรรูป ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผลิตกันในครัวเรือน เป็นเจ้าของคนเดียว คือนาง ภาวนา จันทรเกษม เป็นชาวเชียงใหม่ ได้เข้ารับการศึกษา การออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผ้า จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สามารถออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเองได้ และมีอาชีพค้าขายเสื้อผ้ามากว่า 10 ปี ยังเป็นสมาชิก OTOP ของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จดทะเบียนการค้า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ในนาม ภาวนาผ้าแปรรูป มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตเสื้อผ้าผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าลินิน ผ้าไหมแกมฝ้าย ที่สวยสไตล์ล้านนา

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1) ได้ออกแบบเสื้อคลุมผ้าฝ้ายทอมือคาดหน้าด้วยผ้าลายดอกพิกุลได้เข้ารับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ประเภทศิลปกรรม ลักษณะงาน ศิลปประยุกต์ เลขที่ 185396 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
2) ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุดนอน ประเภทชุดติดกัน เลขที่ มผช.๑๑oo/๒๕๔๘ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓
3) ได้นำเสื้อคลุมผ้าฝ้ายทอมือคาดหน้าด้วยผ้าลายดอกพิกุล ส่งเข้าคัดสรร OTOP เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ระดับ 3 ดาว
4) ได้รับการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ในการจัดทำแผนธุรกิจเมื่อปี ๒๕๕๓ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
5) ได้รับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์เมื่อปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
6) ได้ร่วมโครงการผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เราได้กระจายรายได้ให้ชุมชน ได่แก่ ต.พญาชมภู ต.หนองผึ้ง ต.หนองแฝก โดยสามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านได้และให้ค่าตอบแทนเป็นจำนวนชิ้น เรามีมีช่างมีฝีมือประจำ และในช่วงปิดเทอมยังมีเยาวชนมาศึกษาฝึกงานหารายได้พิเศษอีกด้วย

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) แฟรมหรือกรอบไม้ชนิดต่างๆที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์
2) ผ้าใยธรรมชาติเนี้อบางเบาเช่นผ้ามัสลิน
3) เทียนสำเร็จรูป
4) จันติ้งพร้อมใส้แยง
5) สี และภู่กันขนาดต่างๆ
6) น้ำยากันสีตก(น้ำยาเคลีอบชิลิเกต)
7) หม้อต้มเทียนและต้มผ้าขนาดตามต้องการ
8) เตาแก็สสำหรับต้มผ้าและต้มเทียน
9) ภาชนะใส่สีขนาดตามต้องการ
10) ผงชักฝอก โชดาแอ็สสำหรับต้มผ้า
11) กระติกน้ำร้อน(ใช้น้ำผสมสี)

ขั้นตอนการผลิต

1) ขึงผ้าบนกรอบไม้ ให้นำผ้ามาขึงบนกรอบไม้ที่ทาเทียนไว้แล้ว โดยใช้ด้ามพู่กันถูบนผ้าไปมาทั้ง ๔ ด้าน ดึงผ้าให้ตึงทีละด้าน
2) ร่างแบบ นำแบบมาวางด้านล่างกรอบไม้ที่ขึงผ้าไว้ ใช้ดินสอร่างภาพตามแบบที่ต้องการ
3) เขียนเทียน ใช้ปากกาเขียนเทียนเขียนตามเส้นดินสอที่ร่างแบบไว้
4) ระบายสี ระบายสีภาพตามแบบที่ร่างไว้
5) เคลือบน้ำยากันสีตก ใช้แปรงจุ่มโซเดียมซิลิเกตทาให้ทั่วผืนทิ้งไว้ ๖ - ๑๒ ชั่วโมง
6) ซักน้ำยาเคลือบ นำผ้าไปซักล้างโซเดียมซิลิเกตด้วยน้ำธรรมดา เปลี่ยนน้ำบ่อยๆ จนน้ำที่ซักใส
7) ต้มลอกเทียนและทำความสะอาดผ้า ๒ ครั้ง ดังนี้
7.1 ต้มผ้าครั้งแรกด้วยน้ำร้อนให้ทั่วผืน แล้วใช้ไม้เกี่ยวผ้ายกขึ้น

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ร้านภาวนาผ้าแปรรูป

ที่อยู่ 290/60 4 - - ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

-

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางภาวนา จันทรเกษม

ที่อยู่ 290/60 4 - - ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

-

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) โรบินสันแอร์พอร์ท
2) ถนนคนเดินเชียงใหม่
3) โลตัสคำเที่ยง
4) ออกงานแสดงสินค้าต่างๆ
5) ตลาดน้ำดำเนิสะดวก