แคบหมูสูตรโบราณ(ตราหม้อเงิน)

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

แคบหมูติดมันและไม่ติดมัน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ทำกันมานานตั้งแต่กว่าสามสิบปี แรกเริ่มพ่อแม่มีอาชีพขายเนื้อหมู ส่วนหนังหมูนำมาทำเป็นแคบหมูสูตรโบราณ เพื่อขายเป็นธุรกิจในครอบครัว ทำมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วหยุดกิจการ ต่อมาเริ่มรวมตัวกันตั้งกลุ่ม โดยรวมหุ้นกัน คนละ ๑๐๐ บาท แล้วนำเงินที่ได้ไปซื้อหนังหมูเพื่อทำแคบหมู ซึ่งทำแคบหมูพร้อมรับประทาน และแคบหมูกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งก่อนจะรับประทานต้องนำไปทอดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีทั้งชนิดติดมันและไม่ติดมัน นอกจากนี้ ยังมีแคบหมูชนิดอื่น ๆ อีก เช่นแคบหมูผสมน้ำพริกหนุ่ม แคบหมูกระจก แคบหมูของกลุ่มฯ มีลักษณะพิเศษคือ มีขนาดคำเดียว (พอดีคำ) สะดวกในการรับประทาน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1) OTOP คัดสรร ระดับ ๕ ดาวประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
2) อย. ๕๒ - ๒ - ๐๑๔๕๔ - ๒ - ๐๐๐๑ และ อย. ๕๒ - ๒ - ๐๑๔๕๔ - ๒ - ๐๐๐๒
3) หนังสือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน เป็นคนในชุมชนอย่างแท้จริง มีการรวมกลุ่มกัน ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกัน มีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งเสริมการแปรรูปอาหารของคนในชุมขน และนอกจากนี้ยังเป็นอาชีพเสริมของสมาชิกกลุ่ม

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) หนังหมู ๑๕ กิโลกรัม
2) เกลือป่น ๑๐๐ กรัม
3) ผงปรุงรส ๑๐๐ กรัม
4) ซีอิ้วขาว ๑ ช้อนโต๊ะ
5) น้ำมันพืช ๑ ปี๊บ
6) น้ำมันหมู ๑ ปี๊บ
7) เครื่องสำหรับหั่นหนังหมูหนังหมู
8) เตาสำหรับทอดแคบหมู
9) เครื่องปิดปากถุงแคบหมู

ขั้นตอนการผลิต

1) เตรียมหนังหมู และส่วนผสมอื่น ๆ ตามสูตร
2) ล้างหนังหมูให้สะอาด ให้สะเด็ดน้ำ แล้วนำไปหั่นเป็นชิ้น ๆ ตามขนาดคือ ๑ นิ้ว x ๕ นิ้วหรือตามขนาดที่ต้องการ
3) นำหนังหมูที่หั่นไว้แล้ว มาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด ๓ เซนติเมตร x ๖ เซนติเมตร
4) นำมาผสมกับเครื่องปรุงรสที่เตรียมไว้ หมักทิ้งไว้ ๕ - ๑๐ นาที
5) นำหนังหมูที่หมักไว้แล้ว มาต้มกับน้ำมันหมูที่เตรียมไว้ ต้มไฟอ่อน ๆ ต้มจนหนังหมูเปื่อย (ก่อนที่จะนำหนังหมูลงต้ม ให้ใส่หนังหมูไปพร้อมกับน้ำมันหมู ไม่ต้องงให้น้ำมันหมูร้อน) และเร่งไฟให้แรงขึ้น ต้มนานประมาณ ๔๕ นาที จนให้ได้แคบหมูกึ่งสำเร็จรูป จากนั้นตักหนังหมูออกใส่ตะกร้าให้สะเด็ดน้ำมัน ทิ้งไว้ให้เย็น
6) นำหนังหมูตามข้อ ๔ ไปอุ่น เพื่อให้หนังหมูอ่อนตัว โดยอุ่นกับน้ำมันหมู ก่อนที่จะนำหนังหมูลงอุ่น ให้ใส่พร้อมกับน้ำมันหมู ไม่ต้องให้น้ำมันหมูร้อน และอุ่นนานประมาณ ๑๕ นาที จนหนังหมูลอยขึ้นมา
7) เตรียมกระทะและน้ำมันพืช สำหรับการทอดแคบหมู โดยให้น้ำมันพืชร้อนได้ที่ จึงนำหนังหมูตามข้อ ๕ ลงทอด ทอดนานประมาณ ๓ - ๕ นาที (ต่อ ๑ รอบ) จนแคบหมูมีสีเหลืองสวยงาม แล้วตักออก ผึ่งให้เย็น เพื่อเตรียมบรรจุ
8) นำแคบหมูที่ได้มาบรรจุ ตามขนาดที่จำหน่าย เช่น ขนาด ๑ ขีด, ๒ ขีด, ๕ ขีด และ ๑ กิโลกรัม เป็นต้น
9) นำแคบหมูที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาเข้าเครื่องปิดปากถุง เพื่อเตรียมออกจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1) การต้ม หนังหมูกับน้ำมันหมู จะเอาหนังหมูลงพร้อมกับน้ำมันหมู จะต้องไม่ให้น้ำมันหมูร้อนหรือเดือดเด็ดขาด จะทำให้หนังหมูแข็งขณะที่ต้มจะเติมแป้งมันลงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้หนังหมูจับตัวกันเป็นก้อนและนำใบเตยใส่ในกระทะเพื่อให้มีกลิ่นใบเตยเพิ่มความหอมของแคบหมู
2) การอุ่น หนังหมูกับน้ำมันหมู จะเอาหนังหมูลงพร้อมกับน้ำมันหมู (เหมือนกับการต้ม) จะต้องไม่ให้น้ำมันหมูร้อนหรือเดือดเด็ดขาก อุ่นจนหนังหมูลอยขึ้นมาข้างบนแสดงว่าได้ที่แล้ว
3) การทอด จะต้องให้น้ำมันร้อนได้ที่ จึงจะเอาแคบหมูลงทอด เพราะจะทำให้แคบหมูแข็งและไม่สวยงาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มพัฒนาสตรีทำแคบหมู(ตราหม้อเงิน)

ที่อยู่ ๔๗ ๑๒ - - ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐

๐๘๙-๙๙๗๙๓๕๓, ๐๕๔-๓๓๘๖๔๘

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสมจิตร แก้วคำฟู

ที่อยู่ ๔๗ ๑๒ - - ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐

๐๘๙-๙๙๗๙๓๕๓, ๐๕๔-๓๓๘๖๔๘

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) กลุ่มพัฒนาสตรีทำแคบหมู(ตราหม้อเงิน) บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหม้อ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ๕๒๑๙๐
2) ร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน ตำบลใกล้เคียงเขตอำเภอห้างฉัตร
3) ตลาดทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
4) ร้านค้าขายของชำในเขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง