หัตถกรรมเครื่องหนังบ้านแพรกหา

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

หัตถกรรมเครื่องหนังเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตที่พยายามจะดัดแปลงหนังวัวแห้ง ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ให้เป็นของใช้ เช่น กระเป๋า ซองมีด ซองปืน ใช้ในครัวเรือนและพยายามถ่ายทอดภูมิปัญญา หัตถกรรมเครื่องหนังสู่ลูกหลาน ต่อมาคนรุ่นหลังที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้มาได้มีโอกาส ทำการศึกษาและมีประสบการณ์เครื่องหนังจากต่างถิ่นมากขึ้น ประกอบกับหนังวัวแห้งหายากมากขึ้น จึงได้ทดลองทำหนังฟอกดู เห็นว่ามีคุณภาพใกล้เคียงของเดิมมาก ประกอบกับได้ความรู้เครื่องหนังเพิ่มเติมจากปราชญ์ชุมชนอย่าง ลุงวิศิษฐ์ ชูช่วย จึงได้รวมกลุ่มผู้มีความสนใจ และมีภูมิปัญญาอย่างจริงจังเพื่อศึกษาเพิ่มเติมอีกจนสามารถทำผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนังได้หลายชนิด เช่น กระเป๋า เข็มขัด ซองมีด ซองปืน ซองโทรศัพท์ และนำผลิตภัณฑ์จดทะเบียนเป็น OTOP เมื่อปี 2536 และได้รับการสัดสรรให้เป็น OTOP 4 ดาว ต่อมาได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมจากคุณตา ที่บ้านปรางหมู่ ทำเครื่องมือจับและดักปลา ซึ่งใช้หวายและไม้ไผ่สานเข้าด้วยกัน กลุ่มเลยทดลองนำไปประยุกต์จากเส้นหวาย ก็มาตัดเป็นเส้นหนังและนำไปประกอบเป็นเข็มขัด ซึ่งก็ดูสวยและแปลกไปจากแนวตลาดทั่วไป ลูกค้าให้ความสนใจมากขึ้น จากความพึงพอใจและบอกต่อ จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนาม “เข็มขัดบ้านแพรกหา” ซึ่งทำด้วยมือทั้งหมดไม่ได้ใช้เครื่องจักร

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.มพช
2.4 ดาว ปี 2551 และ 2553

ความสัมพันธ์กับชุมชน

1.ส่งเสริมให้เยาวชนมีรายได้

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1.หนังฟอกฝาด
2.หนังชามัว
3.หนังถัก
4.สีย้อมหนัง
5.น้ำยาเคลือบเงา
6.ฟองน้ำแผ่นบาง
7.กาวยาง

ขั้นตอนการผลิต

1.ตัดหนังทุกตัวให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ
2.เขียนตารางบนแผ่นหนัง
3.ถักลายบนแผ่นหนัง
4.บุด้านในด้วยฟองน้ำแล้วใช้แผ่นหนังติดซับหลัง
5.ตอกริมเส้นและตัดตกแต่ง
6.ถักริม ย้อมสี เคลือบเงา
7.ประกอบเป็นเข็มขัด

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1.ตัดเส้นหนังให้มีขนาดเท่ากันในแต่ละขั้นตอน
2.มีน้ำหนักการดึงสม่ำเสมอขณะถัก

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

หัตถกรรมเครื่องหนังบ้านแพรกหา

ที่อยู่ 170 8 - ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 0

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายนวพล สระประเทศ

ที่อยู่ 170 8 - ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 0

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ที่บ้าน
2.OTOP LOTUS
3.OTOP อบจ.
4.งานมหกรรมต่าง