น้ำมะขามป้อม

หมวด : เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ รวมทั้งอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ได้ทรงมีรับสั่งให้ปลูกต้นมะขามป้อมในบริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานมะขามป้อมทั้งผลสดและแปรรูป เนื่องจากมีวิตามินซีสูง สามารถป้องกันโรคหวัด และโรคเลือดออกตามไรฟันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งต้นมะขามป้อมเป็นไม้ประจำถิ่นอยู่แล้ว จึงปลูกง่าย สามารถใช้เป็นได้ทั้งอาหารและยาในการป้องกันและรักษาอาการเจ็บป่วยได้ในระดับครัวเรือน ในอำเภอแก่งหางแมวจึงได้มีการส่งเสริมให้ปลูกต้นมะขามป้อมตามรายทางทั้ง 2 ฝั่งถนนเป็นจำนวนมาก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอยเห็นว่ามะขามป้อมมีคุณประโยชน์ต่างๆมากมายทั้งทางด้านอาหารและทางยาสูง อีกทั้งพื้นที่ในอำเภอแก่งหางแมวสามารถปลูกมะขามป้อมได้ดี จึงได้ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปลูกมะขามป้อมเพื่อใช้เป็นอาหารและยา เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัว เป็นการสร้างรายได้เสริม โดยให้ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ แล้วนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายให้กับทางกลุ่มฯนำมาแปรรูปเป็น น้ำมะขามป้อม ซึ่งผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อสุขภาพ (Organic Product For Health ) ออกจำหน่ายได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และตัวแทนจำหน่าย ทำให้มียอดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1) ได้รับมาตรฐาน อย. สถานที่ผลิตได้มาตรฐาน GMP ระดับดีมาก
2) ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2555 ที่มอบให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3) ได้รับการรับรองเป็น ผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูป ( Organic Thailand )รหัสรับรองเลขที่ TAS-P081 จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4) ได้รับ โล่รางวัลในการประกวดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ในงานเกษตรแฟร์ ปี 2554

ความสัมพันธ์กับชุมชน

1) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชาวบ้านเกาะลอย ได้มีงานทำประจำในพื้นที่ ไม่ต้องออกไปหางานทำนอกพื้นที่ดังแต่ก่อน
2) สนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก หมู่บ้าน อำเภอ โดยบริการเครื่องดื่มสมุนไพรในงานบุญของสมาชิกและงานสาธารณะต่างๆ เช่น การพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญ กิจกรรมต่างๆที่ทางอำเภอจัด งานบุญที่วัด เช่นงานทอดกฐิน ผ้าป่า หรือชุดแข่งขันกีฬาของหมู่บ้าน เป็นต้น
3) มีสวัสดิการให้สมาชิกที่มาปฏิบัติงาน เช่น ชุดทำงานปีละ 2 ชุด / คน
4) มีทุนการศึกษาให้ลูกหลานของสมาชิก ปีละ 3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
5) การดำเนินงานมีเงินปันผล และแจกต้นกล้าพันธุ์สมุนไพรให้สมาชิกทุก ปี
6) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร การแปรรูปผลผลิตการเกษตร และการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ของชุมชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานทั้งจากคนในพื้นที่และต่างจังหวัด

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) น้ำมะขามป้อมอินทรีย์ 95 %
2) น้ำตาลอินทรีย์ 4.9 %
3) เกลือ 0.1 %

ขั้นตอนการผลิต

1) คัดเลือกผลมะขามป้อมที่มีคุณภาพดี ผลไม่ช้ำ ไม่มีแผลแตกและแก่เต็มที่ ปลิดขั้วออก
2) นำมะขามป้อมมาทำความสะอาดโดยแช่ในอ่างน้ำพลาสติกความจุ 200 ลิตร คนให้มะขามป้อมเคลื่อนที่หลาย ๆ รอบแล้วช้อนขึ้น แช่ในอ่างที่ 2 และ 3 โดยทำเช่นเดียวกับอ่างแรก
3) นำผลมะขามป้อม ครึ่งกิโลกรัม บรรจุในถุงผ้าชนิดพิเศษที่ทนแรงบีบอัด รัดปากถุงไว้
4) นำถุงบรรจุมะขามป้อม เข้าเครื่องบีบอัดแบบไฮดรอลิค ประมาณ 4ครั้งจะได้น้ำมะขามป้อมเข้มข้น
5) เทกากมะขามป้อมในถุงผ้าออก บรรจุผลมะขามป้อมใหม่ ครึ่งกิโลกรัม ในถุงผ้าแล้วนำไปบีบอัดใหม่ ทำเช่นนี้จนหมด
6) นำน้ำมะขามป้อมที่ได้ จำนวน 9.5 ลิตร เติมน้ำสะอาด 10% คือ 950 ม.ล. เพื่อทดแทนส่วนที่ระเหยกลายเป็นไอ
7) นำมาต้มพอเริ่มร้อนอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส เติมน้ำตาลอินทรีย์ 4.9 % ( 490กรัม ) คนให้ละลาย เติมเกลือ 0.1% ( 10กรัม )
8) เตรียมขวดแก้วโดย นำขวดแก้วขนาดบรรจุ 250 มล. มาล้างโดยเทน้ำสะอาดลงในขวดประมาณ หนึ่งในสามของขวด แล้วใช้ฝาครอบปากขวดเขย่าแรง ๆ เทน้ำทิ้ง ล้าง 2 น้ำ เมื่อล้างเสร็จแล้วนำขวดแก้วมานึ่งฆ่าเชื้อใน Retort โดยคว่ำปากขวดลง นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 110

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การใช้ผลมะขามป้อมสดมาผลิตเนื่องจากมะขามป้อมให้ผลผลิตปีละครั้ง จึงจำเป็นจะต้องเก็บวัตถุดิบไว้ให้พอผลิตได้ตลอดปี ด้วยวิธีการแช่แข็งน้ำมะขามป้อมสด โดยนำผลมะขามป้อมที่สุกเต็มที่ มาปลิดขั้วออก แล้วล้างน้ำสะอาด จากนั้นนำมะขามป้อมมาใส่ถุงผ้าสำหรับบีบอัด รัดปากถุงแล้วนำเข้าบีบอัดในเครื่องคั้นน้ำแบบโฮโดรลิค นำน้ำมะขามป้อมเข้มข้นที่ได้ บรรจุในถุงไฮเดน ถุงละ 5 กก. เขียนวันที่ และน้ำหนักบรรจุ ที่ถุง นำเข้าตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เพื่อเก็บไว้ใช้ผลิตน้ำมะขามป้อมต่อไป ส่วนเนื้อที่เหลือจากการบีบอัด สามารถนำไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นมะขามป้อมหยี กวนหรือนำไปหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพได้

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร บ้านเกาะลอย

ที่อยู่ 77 12 - - ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

081-984-2355 , 089-904-3043

039-308-187

pudharaksa@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายพุธไนย ตันมณี

ที่อยู่ 77 12 - - ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160

081-984-2355 , 089-904-3043

039-308-187

pudharaksa@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ร้านจันทรโภชนา, ร้านจันทรโภชนา มหาราช, ร้านแม่ละม่อม, ร้านเจ้เข็ม, ร้านเจ้คิ้ม จังหวัดจันทบุรี
2) ศูนย์เรียนรู้ IRPC, ร้านที่ระลึก สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ต.มาบข่า อ. มาบตาพุด จังหวัดระยอง
3) ร้านเพื่อนสมุนไพร, ร้านดั่งหวัง, ร้านรสชา จังหวัดชลบุรี