จมูกข้าวอบกรอบ

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านเกษตรกรผู้ทำนาตั้งโรงสีชุมชมเพื่อผลิต ข้าวกล้องหอมมะลิ,ข้าวมันปู,ข้าวหอมนิล จำหน่ายโดยใช่ชื่อแบรน ทุ่งสมอ คิดค้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องอีกหลายผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นที่จะเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำการแปรรูปเพื่อที่จะได้สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นและจะส่งเสริมให้ผู้ผลิตหันมาบริโภคอาหารที่เสริมสุขภาพ เป็นสินค้าที่เหมาะสมสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ที่ฟื้นฟูร่างกาย จึงได้ต่อยอดจากการผลิตให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมาขึ้นจนได้รับคัดสรรเป็นสินค้าOTOP 5 ดาว ก็คือ จมูกข้าวรุ่งอรุณ ที่เป็นเครื่องดื่ม ซึ่งพัฒนามาร่วม 4 สูตร คือจมูกข้าวหอมนิล,จมูกข้าวหอมมะลิใบเตย.จมูกข้าวหอมมะลิผสมงาดำและจมูกข้าวกล้องงอกและได้จัดจำหน่ายทั่วประเทศได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมสำหรับคนรักสุขภาพที่มีเวลาน้อยรวมทั้งผู้ป่วยหรือคนทั่วที่รักสุขภาพและนอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้คิดต่อยอดผลิตภัณฑ์จากจมูกข้าวที่เป็นเครื่องดื่มให้เป็นอาหารซึ่งได้เหมาะกับไว้เด็กและวัยรุ่นที่รักษาสุขภาพ โดยทางกลุ่มจึงได้เข้าร่วมโครงการ มก-ธกส จึงได้มาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน มาช่วยในการพัฒนาวิจัยจมูกข้าวนำจนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นจมูกข้าวกล้องหอมมะลิอบกรอบ ภายใต้คำว่า กุ๊กกิ๊ก ทานแล้วอารมณ์ดี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ผสมผสานกับองค์ความรู้การศึกษาของผู้ชำนาญในด้านอาหารบวกกับภูมิปัญญาและวัตถุดิบของคนในท้องถิ่น และทางกลุ่มได้พัฒนารสชาติจมูกข้าวอบกรอบให้มีหลากหลายรส รับประทานง่ายขึ้น อาทิเช่น รสช็อกโกแลต งาขาวอบเนย ใบเตยงาดำ สมุนไพร ซึ่งเหมาะหรับวัยรุ่นและเยาวชนเป็นอย่างดี

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนรักสุขภาพแบบทันสมัยใหม่ที่ยังคงคุณค่าของวิตามิน
รวมทั้งผู้ที่บริโภคยังชายป้องกันโรคเหน็บชาและเป็นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้นวัตกรรมผสมผสานกับองค์ความรูของผู้ที่ชำนาญในด้านการผลิตอาหารบวกกับภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทข้าว ในงานวิสาหกิจชุมชนที่ จ. นครปฐม
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 OTOP KOB CONTEST ระดับประเทศปี พ.ศ.2555
- คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ปี 2555
- ได้รับมาตรฐานการผลิต (อย , GMP, มผช , มก-ธกส, สมส)

ความสัมพันธ์กับชุมชน

1.ให้เงินช่วยเหลือและมอบพวงรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต
2.ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

จมูกข้าว ใบเตย เกลือ

ขั้นตอนการผลิต

1 เครื่อง เครื่องคลุกเคล้าในการปรุงรสชาติ
2 extruderที่ทำการอบจมูกข้าว
3 ชุดเครื่องปรุงรสชาติ
4 หลังปรุงรสชาติเสร็จแล้วทำการอบแห้งให้กรอบ
5 ทำการบรรจุใส่ซองฟอยอลู
6.ตัวบรรจุภัณฑ์ต้องพิมพ์วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

อาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ

ที่อยู่ - - - - ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

0-3465-9231, 08-1745-8318

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

สนอง สอนใจ

ที่อยู่ - - - - ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

0-3465-9231, 08-1745-8318

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

o จำหน่ายเองที่กลุ่ม
o ออกงานแสดงสินค้ากับหน่อยงานรัฐ
o กลุ่มลูกค้าที่ศึกษาดูงาน
o ออกบูทแสดงสินค้าขายตรงถึงมือผู้บริโภค
o สมาชิกในกลุ่ม คนในชมชน หรือจังหวัดใกล้เคียง
o เว็บไซต์ www.rungarunrice.com
o ศูนย์ OTOP