มะม่วงแช่อิ่ม

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

นางเบญจวรรณ อ่อนวันทา เริ่มจากการแปรรูปผลไม้อย่างแรกคือ การทำมะยมเชื่อม
ทำมาประมาณ 10 กว่าปี และพอที่จะมีเงินลงทุนทำสวน และสนใจที่จะทำสวนมะม่วง จึงศึกษาว่ามะม่วงพันธุ์ใดที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด และได้รู้ว่ามะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ เป็นมะม่วงที่ใช้ได้ทุกช่วงเวลาของผลมะม่วง คือ มะม่วงอ่อนนำมาทำเป็นยำ มะม่วงผลกลาง ๆ คือยังไม่แก่จัดมากสามารถนำมาหมักดองได้ และผลมะม่วงที่แก่จัดนำมาบ่มให้สุกรับประทานเป็นผลสุก แต่ถ้าปล่อยให้สุกคาต้น แมลงวันทองจะเจาะและทำให้เป็นหนอนในเนื้อมะม่วงได้
มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ช่วงแรกเราเก็บผลผลิตผลดิบ และสุกส่งจำหน่ายในท้องตลาด แต่พอช่วงฤดูกาลผลผลิตมีมากจนล้นตลาดทำให้ราคาถูกมาก เราจึงคิดนำมาแปรรูปด้วยการกวน และดองมะม่วง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีมานานมากในสมัยปู่ย่าตายายก็จะทำมะม่วงกวน โดยการใช้ประด้งที่ทำมาจากไม่ไผ่ที่มีรูใช้ขยี้เนื้อมะม่วงสุกจัด และนำไปกวนแล้วตากแดดให้แห้ง เก็บไว้ในไหสามารถเก็บเอาไว้รับประทานนอกฤดูกาลได้
การดองมะม่วงคนสมัยก่อนจะดองมะม่วงด้วยเกลืออย่างเดียว เนื้อมะม่วงจะมีสีดำไม่น่ารับประทาน เราจึงได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดองมะม่วงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และการดองมะม่วงจะเน้นไม่มีสารปนเปื้อน
การขายมะม่วงดองอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากเท่าไหร่ จึงคิดนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงแช่อิ่ม การทำเริ่มแรกก็ยังลองผิดลองถูกคิดสูตรทำขึ้นเอง และให้คนในครอบครัว และเพื่อนบ้านลองชิม จนได้สูตรรสชาติที่อร่อย และนำออกจำหน่ายเรื่อยมาจนถึงถึงปีที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยใช้ชื่อมะม่วงแช่อิ่มเบญจวรรณ ในปี 2552 เป็นปีแรก

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับเป็นของว่าง และเป็นของฝาก เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- มาตรฐาน อ.ย.
- OTOP ระดับ 3 ดาว ปี 2552
- OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2554
- OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2556

ความสัมพันธ์กับชุมชน

- วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่หาได้ภายในชุมชน
- มีการจ้างงานคนในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้คนในชุมชน สามารถนำมาเลี้ยง
ครอบครัวได้
- สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

มะม่วง 70 % / น้ำตาล 28 % / เกลือ 2 %

ขั้นตอนการผลิต

1) นำมะม่วงมาปลอกเปลือกออก
2) เอามะม่วงที่ปลอกเปลือกแล้วหั่นเป็น 4 ชิ้น ต่อ 1 ลูก
3) นำเนื้อมะม่วงที่หั่นแล้วมาล้างน้ำ และนำมาผึ่งให้แห้ง
4) นำเนื้อมะม่วงมาแช่ในน้ำเชื่อมที่ต้มและเย็นแล้ว
5) นำมะม่วงที่แช่อิ่มแล้วมาบรรจุภัณฑ์ น้ำหนัก 500 กรัม ต่อ 1 บรรจุภัณฑ์

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

มะม่วงแช่อิมเบญจวรรณ

ที่อยู่ 556/2 5 - - ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71170

-

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางเบญจวรรณ อ่อนวันทา

ที่อยู่ 556/2 5 - - ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71170

-

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- จำหน่ายเอง โดยมีคนมารับซื้อที่สถานผลิต
- ออกงานแสดงสินค้ากับหน่อยงานรัฐ เช่น งาน OTOP
- ร้านขายของฝาก