ผลิตภัณฑ์จากรากไม้

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การทำผลิตภัณฑ์จากรากไม้ ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นความคิดริเริ่มที่เกิดจาการเก็บรากไม้ที่เสื่อมสภาพในสวนยางการที่มีการพบเจอรากไม้เนื้อแข็งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ใน สวนยางพารา สวนปาล์ม จึงได้มีการขุดขึ้นมาแล้วพบว่ามีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน และมีรูปร่างรูปทรงที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ ได้ จึงได้ทดลองทำเป็นโต๊ะ เก้าอี้รับแขก เมื่อเห็นมาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี และประกอบกับมีรูปทรงที่สวยงาม ลักษณะเด่นเฉพาะตัว จึงได้ทำการผลิตเรื่อยมา นับจากประมาณปี พ.ศ. 2551 มีสมาชิกกลุ่มแรกเริ่มจำนวน 25 คน จนถึงปัจจุบัน กลุ่มมีสมาชิก จำนวน 8 คน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1. จัดตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมในชุมชน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2551
2. เข้ารับการลงเป็นทะเบียน OTOP ปี 2552

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การใช้ฝีมือ แรงงาน จากคนในชุมชนอย่างแท้จริง จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่ม พัฒนาความรู้ของสมาชิกในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถโดยทั่วกัน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. รากไม้ ไม้เนื้อแข็ง
2. กบไฟฟ้า
3. เลื่อยยนต์
4. กระดาษทราย
5. ขวาน สิ่ว บุ้ง จอบ เสียม
6. ยูริเทน ทินเนอร์ ตะปู กาว
7. เครื่องขัดละเอียด
8. เลื่อยวงเดือน

ขั้นตอนการผลิต

1. จัดหารากไม้ในสวนยาง สวนปาล์ม และขุดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุในการจัดทำเฟอร์นิเจอร์
2. ตัดตกแต่งให้ได้ตามรูปแบบตามธรรมชาติ
3. ล้างทำความสะอาดและตกแต่งให้ได้รูปทรงตามต้องการ
4. ตกแต่งด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และขัดด้วยกระดาษทรายให้เป็นเงางาม
5. ทาด้วยยูริเทน ๓ ชั่วโมง/ครั้ง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ใช้ไม้เนื้อแข็งตามธรรมชาติ จะทำให้มีความคงทนถาวร

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มหัตกรรมชุมชน

ที่อยู่ 124 10 - - ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140

085-4743096

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายบุญชู แก้วประดิษฐ์

ที่อยู่ 124 10 - - ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140

085-4743096

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มหัตกรรมชุมชน บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 10 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เส้นทางคมนาคม ถนนเหนือคลอง