ดอกไม้จากเกล็ดปลา

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

จากประสบการณ์ที่ได้ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงาน PDA เมื่อปี พ.ศ. 2547 เห็นหมู่บ้านอื่นๆมีของที่ระลึก ของฝากให้กับผู้มีมาเยี่ยมเยียน สมาชิกของบ้านแหลมกรวดจึงมีความคิดที่จะนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นสินค้า ของที่ระลึกของหมู่บ้าน ประกอบกับ บ้านแหลมกรวด มีภูมิประเทศติดกับทะเล มีอาหารทะเล กุ้ง หอย ปู ปลาที่อุดมสมบูรณ์ น่าจะนำส่วนที่เหลือมาใช้ประโยชน์ได้ จึงเริ่มนำเกล็ดปลามาผลิตเป็นดอกกุหลาบใส่ดินสอเป็นที่ระลึก เริ่มแรกมีสมาชิก จำนวน 3 คน ต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น 22 คน และมีการระดมหุ้นจากสมาชิก คนละ 100 บาท ปัจจุบันกลุ่มหัตถกรรมบ้านแหลมกรวดมีเงินทุนของกลุ่ม เป็นเงิน 22,000 บาท

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

มาตรฐานที่ได้รับ ได้แก่ เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.เลขที่ 35-2/572(กบ) มาตรฐานเลขที่ มผช.572/2547 จากสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดกระบี่ และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสองดาว ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555 จากกรมการพัฒนาชุมชน

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ กิ่งไม้ เกล็ดปลา วัสดุเหลือใช้ในชุมชน เช่น ขวด รวมทั้งแรงงานที่ผลิตสินค้าล้วนมาจากคนในชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในหมู่บ้าน/ตำบลและต่างพื้นที่

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมบ้านแหลมกรวด มีหลากหลายชนิด แต่ที่โดดเด่น ได้แก่ ดอกไม้จากเกล็ดปลา เข็มกลัดจาจากเกล็ดปลา เครื่องประดับจากเกล็ดปลา ของที่ระลึกจากเกล็ดปลา
วัสดุที่ใช้
เกล็ดปลา / กาวแท่ง /ใบไม้ / เกสรดอกไม้ / ฟลอร่าเทป / ลวด เบอร์ 28 กาวน้ำ / ก้านดอกไม้ขนาดใหญ่ / โบว์ / เข็มกลัด / แจกัน / โอเอซิส /ปูนปลาสเตอร์ / สีย้อมผ้า / ปืนยิงกาว

ขั้นตอนการผลิต

ชื่อชิ้นงาน ดอกไม้จากเกล็ดปลา
1. คัดเลือกเกล็ดปลา
2. ทำความสะอาดเกล็ดปลา ผึ่งแดดให้แห้ง
3. นำไปย้อมสีตามความต้องการ
4. นำเกล็ดปลามาจัดทำเป็นดอกไม้ชนิดต่างๆ

ชื่อชิ้นงาน เกล็ดปลาปูนปลาสเตอร์
1. คัดเลือกเกล็ดปลา
2. ทำความสะอาดเกล็ดปลา ผึ่งแดดให้แห้ง
3. นำไปย้อมสีตามความต้องการ
4. นำเกล็ดปลาไปติดบนปูนปลาสเตอร์เป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆ
5. ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ให้มีความสวยงาม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มหัตถกรรมบ้านแหลมกรวด

ที่อยู่ 92/2 8 - - ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

082-4139442

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาวพรพิมล อินทร์ชู

ที่อยู่ 92/2 8 - - ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

082-4139442

-

otoptoday@hotmail.com