น้ำพริกคลองเตาะ

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากหมู่บ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นหมู่บ้านชาวมุสลิม ราษฏรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพาราและอาชีพประมง หลังประกอบอาชีพหลักแล้วสตรีว่างงานในช่วงบ่าย ประธานสตรีโดยนางทิพสุดา กุลแดงจึงได้นัดสตรีมาประชุมคิดว่าทำอย่างไรให้สตรีมีรายได้เสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กลุ่มได้มีมติทำกลุ่มน้ำพริกตำมือ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ปลาย่าง กุ้งสด เนื้อปู

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1. อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อขอ อย.

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงานคือคนในชุมชนอย่างแท้จริง จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันเหมือนกับญาติพี่น้อง ส่งเสริมให้แรงงานได้รับความรู้ สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนา และสร้างแรงงานเพื่อไว้ทำงานร่วมกันวัสดุที่นำมาใช้ เช่น ปลา กุ้งทะเล เนื้อปู เป็นวัสดุที่นำมาจากท้องถิ่น

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

พริกชี้ฟ้าแห้ง/ มะขามเปียก / เกลือ / น้ำตาลปีบ / น้ำตาลทราย / กะปิ / หอม / กระเทียม / น้ำมัน / ปลาย่าง / กุ้งสด / เนื้อปูที่แกะแล้ว

ขั้นตอนการผลิต

1.คัดเลือกส่วนประกอบทุกอย่างมาล้างให้สะอาดแล้วผึ่งแดดให้แห้งพอหมาด ๆ และนำมาทอดในน้ำมันแล้วตั้งให้เสด็จน้ำมัน
2.ตำพริกให้ละเอียดแล้วตักใส่ภาชนะ
3.นำหอมกับกระเทียมมาตำหยาบ ๆ
4.นำพริกหอมกระเทียมมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน
5.ตำปลาย่าง
6. นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมัน ใส่กะปิและ มะขามเปียก เกลือ น้ำตาลปิ๊บ น้ำตาลทราย เคี่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง
7. เอาส่วนผสมในข้อที่ 4 ใส่ลงไปในกระทะซึ่งมีส่วนผสม ของข้อที่ 6 ต้องการน้ำพริกสูตรไหนก็ใส่สูตรผสม ( เช่น สูตรกุ้ง สูตรปลา สูตรปู ตามชอบ )

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

วัสดุทุกอย่างต้องสดและสะอาด ใช้ไฟปานกลางและกวนส่วนผสมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อได้ที่แล้วให้หรี่ไฟลง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะ

ที่อยู่ 170 1 - - ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

086-2689830

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางทิพสุดา กุลแดง

ที่อยู่ 170 1 - - ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

086-2689830

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1.สถานที่ผลิต บ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทร. 086-2689830