ผ้าคลุมซาลีม๊ะ

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เกิดจากแม่บ้านในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันเพื่อหารายได้เสริมหลังจากทำงานประจำเสร็จเช่นอาชีพตัดยาง แม่บ้านก็จะมีเวลาว่าง โดยเริ่มจากนางรามนัฏ ช่างทองเครือ ได้ถักหมวกเพื่อที่จะไว้ใส่เอง เพื่อนบ้านในละแวกได้มาขอเรียนบ้าง จึงทำให้เกิด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเนียง ก่อตั้งเมื่อ 13 ธันวาคม 2548 โดยได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่อำเภอเมืองกระบี่ ปัจจุบันมีสมาชิก 29 คน ประกอบด้วยชาวบ้านในชุมชน และใกล้เคียง เริ่มตั้งครั้งแรก ได้งบสนับสนุนจากท่านนายกนรินท์ หาญชนะ ได้ส่งแม่บ้านจำนวน 15 คน มีแม่บ้านหมู่ 12 และหมู่ 2 ที่เป็นสมาชิกได้ไปเรียนวิธีการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
หลังจากนั้นก็มีงานประดิษฐ์หลากหลายโดยนางรามนัฏ ช่างทองเครือ ซึ่งรับหน้าที่เป็นวิทยากรของกลุ่มและ เป็นผู้ฝึกสอนงานประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่นการเพ้นท์แก้ว การทำการบูรหอม และงานล่าสุดคือการเย็บปักผ้าฮิญาปของสตรีมุสลิม ซึ่งเป็นงานที่สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มมากเป็นอันดับหนึ่ง

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ดังภาพประกอบ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

1) สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านและเยาวชนในหมู่บ้าน
2) เป็นแหล่งศึกษา ดูงานผลิตภัณฑ์
3) ให้ความรู้แก่เยาวชน และสตรีในชุมชน
4) ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาการงานและอาชีพ

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) ผ้ายืดสีต่าง ๆ
2) ด้ายสำหรับใช้เย็บ
3) ลูกปัดเม็ดทราย, ลูกปัดป้องอ้อย สีต่าง ๆ
4) คลิสตัลหลากสี

ขั้นตอนการผลิต

1) นำผ้ายืดเป็นชิ้นมาตัด เสร็จแล้วเย็บชิ้นงานให้เป็นผ้าคลุมศรีษะความยาวคลุมไหล่
2) เลือกลูกปัดต่าง ๆ โดยด้ายที่ใช้ร้อยจะต้องให้เป็นสีเดียวกับผ้าคลุม เพราะจะทำให้ไม่เห็นสีของด้ายชิ้นงานจะออกมาเรียบร้อยและสวยงาม
3) ร้อยลูกปัดให้เป็นลวดลายต่าง ๆ แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคน
4) ตกแต่งตรงหน้าศรีษะ เพียงเล็กน้อยให้ดูพองาม
5) ขั้นตอนสุดท้ายเก็บลายละเอียดของงานตัดด้ายส่วนเกินที่ไม่ต้องการออก

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ใช้วัตถุดิบคุณภาพเกรดเอ พิถีพิถันในการออกแบบ เน้นลวดลายดูคลาสสิค เก็บลายละเอียดของชิ้นงานเน้นความเรียบร้อย พยายามให้ลูกค้าที่เห็นผลิตภัณฑ์ และสามารถบอกต่อได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเนียง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเนียง

ที่อยู่ ๙๓/๑ ๑๒ - - ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

o๘๖-๕๙๓๑๔๕๕

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางแหม๊ะยะ เรือทอง

ที่อยู่ ๙๓/๑ ๑๒ - - ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

o๘๖-๕๙๓๑๔๕๕

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเนียง บ้านเลขที่ ๙๓/๑ หมู่ ๑๒ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ๘๑ooo โทรศัพท์ : o๘๖-๕๙๓๑๔๕๕