บันไดไม้ไผ่พับได้

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เล่ากันว่าเมื่อราว ๗๐ ปีที่ผ่านมา นายไสว บุญมี ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น ได้นำชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้านโดยการจัดภูมิทัศน์หมู่บ้านให้ดูสวยงาม ได้นำไม้ไผ่ที่มีปลูกอยู่ในพื้นที่บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม มาตัดทำเป็นรั้วบ้านของแต่ละครัวเรือน และตบแต่งรอบหมู่บ้าน และมีความคิดริเริ่มนำชาวบ้านทำผลิตภัณฑ์บันไดไม้ไผ่ไว้ใช้ในครัวเรือน ต่อมามีคนสัญจรไปมาพบเห็นบันไดไม้ไผ่ ดังกล่าวจึงได้มาขอสั่งซื้อจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก นายไสว บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน จึงได้นำชาวบ้านทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ออกวางจำหน่ายในพื้นที่ เช่นแคร่ไม้ไผ่ ชุดรับแขกจากไม้ไผ่ เก้าอี้ไม้ไผ่พับได้ ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า
ต่อมามีพ่อค้าเข้ามาพบจึงสั่งทำเพื่อนำไปจำหน่ายตามร้านที่ขายเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากลูกค้า ชาวบ้านหลายครัวเรือนทำเป็นอาชีพเสริมทำรายได้ให้กับครอบครัว รูปร่างโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สามารถดัดแปรงตามรูปทรงที่ต้องการ มีคุณสมบัติ คงทน แข็งแรง อายุการใช้งานนานเกินกว่า ๕ ปี ปัจจุบันมีชาวบ้านทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หลายครัวเรือนและทำเป็นอาชีพ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
๑. เก็บไว้ในที่ร่มจะมีอายุการใช้งาน นานเกิน ๕ ปี
๒. ผิวของไม้ไผ่มีผิวที่เงางาม มีลวดลายสมารถนำไปประดิษฐ์ตามที่ต้องการ
๓. มีความเหนียว คงทน

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๓ ดาว เมื่อปี ๒๕๕๒
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.๒๕/๒๕๔๖)

ความสัมพันธ์กับชุมชน

บันไดไม้ไผ่พับได้ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ชาวบ้านทำกันมานานกว่าเจ็ดสิบปี แต่เดิมที ชาวบ้านจะนำไม้ไผ่มาทำเป็นบันได ใช้งานตามครัวเรือน ต่อมาได้มีการคิดค้นประดิษฐ์ออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้รับแขก แคร่ไม้ไผ่ ฯลฯ จนเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง มีการถ่ายทอด ซึ่งกันและกัน จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกัน มีการรวมกลุ่ม และ มีการพัฒนาภูมิปัญญา

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

วัตถุดิบ/อุปกรณ์
๑.ไม้ไผ่เลี้ยง

๒.ค้อน

๓.ตะปู ๔.สิ่ววงพระจันทร์
๕.สว่าน

๖.เลื่อย

ขั้นตอนการผลิต

๑.เตรียมไผ่ ที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป
๒. นำไม้ไผ่มาตากแดดพอหมาดๆ
๓. นำไม้ไผ่มาเกลาให้เรียบ ตัดให้มีความยาว ประมาณ ๒.๕๐ เมตร และตัดทำขั้นบันได ความกว้างประมาณ ๕๐ เซ็นติเมตร
๔.ใช้สิ่ววงพระจันทร์ เจาะที่แม่บันได ให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางตามขนาดของไม้ไผ่ที่ทำขั้นบันได
๕.ประกอบให้ได้ตามรูปทรงบันไดที่ออกแบบไว้
๖.ใช้ค้อนตอกตะปู ยึดลำไม้ไผ่ที่ประกอบให้แน่น
๗.นำบันไดไม้ไผ่ ที่ประกอบแล้วทั้งสองส่วน ใส่สลักไม้ไผ่ให้พับได้
๘.เพิ่มสีสันด้วยการลงแลคเกอร์ผสมน้ำมันวานิช
๙. นำใช้ไปใช้ได้

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ผู้ผลิตต้องมีความรู้ และความชำนาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ ที่จะนำมาผลิตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑ ปี ขึ้นไป ต้องนำไม้ไผ่มาตากแดดพอหมาดๆ และนำไม้ไผ่มาเกลาให้เรียบ ตัดไม้ไผ่ให้ได้ ความยาวตามที่กำหนด จึงจะนำมาทำบันไดพับได้ ตามแบบที่ต้องการ และลงสีสันด้วยการเคลือบเงาสร้างความคงทน ถาวรยิ่งขึ้น

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ไทรงาม

ที่อยู่ - ๑๘ บ้านไทรงาม - - ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐

๐๘๙-๙๓๓-๔๙๙๔

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายสุชาติ ศรีภักดี

ที่อยู่ - ๑๘ บ้านไทรงาม - - ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐

๐๘๙-๙๓๓-๔๙๙๔

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๓.๒.๑ กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ไทรงาม
บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๓๐
๓.๒.๒ แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมโพธิ์งาม (ริมถนนสุวรรรศร)
๓.๒.๓ ตลาดนัดจตุจักร ฯลฯ