ขนมไข่ปลา

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ขนมไข่ปลา เกิดจากขนมที่ใช้ในการทำพิธีกรรมทางศาสนา เดิมมักทำในช่วงเทศกาลที่สำคัญเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้นำมาดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะหรือชุมชนของเกาะสมุย วิถีชีวิตคนสมุยหลังจากรับประทานอาหารก็จะรับประทานของหวานตาม และนิยมรับประทาน ขนมไข่ปลา จุดเริ่มต้นของการทำ ขนมไข่ปลา เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบ เช่น ถั่วเขียว น้ำตาล แป้งข้าวเหนียว น้ำมัน ซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ล้วนมีอยู่แล้วในท้องถิ่น เมื่อนำมาผสมในอัตราที่พอเหมาะบวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจะได้ ขนมไข่ปลา ที่หอม หวาน มัน อร่อย ซึ่งเป็นรสชาติที่ลงตัว ระยะหลังราคามะพร้าวตกต่ำทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุยได้เข้าไปให้ความรู้และคำแนะนำในการพัฒนา ขนมไข่ปลาที่รับประทานกันในครัวเรือน และพัฒนาจนเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การทำ ขนมไข่ปลา มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ม.๔ ต.ลิปะน้อย ทำให้มีความสัมพันธ์กันเหมือนเครือญาติ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และขนมพื้นบ้าน มีการสร้างอาชีพให้กับชุมชน สร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน และสามารถพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ให้มีการสืบทอดต่อไป

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ถั่วเขียว,น้ำตาลมะพร้าว,แป้งข้าวเหนียว,น้ำมันถั่วเหลือง,หัวกะทิ
อุปกรณ์
เตา
กะทะ
เครื่องบด

ขั้นตอนการผลิต

๑. นำถั่วเขียวผ่าซีกคั่วให้พอสุก
๒. นำมาบดให้ละเอียด
๓. ใส่น้ำตาลผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
๔. นำมาปั้นเป็นเส้นๆ และนำไปเข้าคู่ ทิ้งพักไว้
๕. ละลายแป้งข้าวเหนียวกับน้ำกะทิ
๖. นำไปชุบแป้งข้าวเหนียว
๗. เติมน้ำมันให้ท่วม และนำลงไปทอด

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การทำ ขนมไข่ปลา ต้องหมักแป้งให้พอดี แป้งจะต้องละเอียดเพราะจะได้ไม่หักเวลานำลงไปทอด โดยเฉพาะเครื่องบดต้องปรับให้ละเอียด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ขนมไข่ปลา

ที่อยู่ ๓๔/๑ ๔ - - ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

-

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

น.ส.ทรงศรี แกล้วกล้า

ที่อยู่ ๓๔/๑ ๔ - - ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

-

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

น.ส.ทรงศรี แกล้วกล้า ๓๔/๑ ม.๔ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี